Frederiksberg-erhvevsråd skruer ned for erhvervsforeningens stemme.

Det første møde i By- og erhvervsstrategisk udvalg foreslog den kommunale erhvervsforvaltning at mindske indflydelsen fra FRB Erhverv, samtidig med at Erhvervsforvaltningen styrkede deres egen position. Det grundlæggende problem i samarbejdet med Erhvervsforvaltningen har været og er, at de konsekvent foreslå løsninger på erhvervsområdet, hvor FRB Erhvervs tages ud at eksekveringsligningen. Et spørgsmål trænger sig[…]