FRB Dage 2017 – En succes for byen

Fra formanden.

En stor tak til alle jer, som har været med til at planlægge og afvikle FRB Dagene. 2017 blev det mest omfattende og succesfulde FRB Dage nogensinde. Vejret var med os og det er vores fornemmelse, at dankort blev brugt flittigt rundt omkring.

FRB Dage er om nogen event det sted, hvor vi bedst mærker byens puls. Byens butikker, foreninger og borgere er på gaden og vores lokale produkter i form af mad, slagtevarer, lokale brands og design og ikke mindst den personlige service er om noget med til at gøre FRB Dagene til noget unikt.

Hvorfor er FRB Dagene blevet en stå stor succes? Det er flere ting som spiller ind. Først og fremmest er FRB Dagene lokalt forankret og det er de lokale erhvervsdrivende som i samarbejde med Erhvervsforeningen står for planlægning og tilrettelæggelsen. Dernæst så foregår aktiviteterne i deres egne butikker eller lige uden foran deres dør. Det giver mening for butiksejerne at støtte op om en aktivitet som FRB Dagene når dette understøtter og fungerer som markedsføring af det lokale handelsmiljø, hvori deres egen butik befinder sig.

Det er nøglen til den store succes som FRB Dagene har udviklet sig til.

Aktiviteterne i gaderne som Frederiksberg Erhverv står for, bliver støttet med ca. 300 t.kr. af kommunen som Frederiksberg Erhverv har en samarbejdsaftale med. Resten af pengene og kræfterne kommer fra Erhvervsforeningen og ikke mindst de mange lokale erhvervsdrivende. Aftalen med kommunen er en god aftale, som har løbet over flere år. FRB Dage er også et godt eksempel på, at det tager tid, at udvikle unikke Frederiksberg events med lokal forankring.

Det er den erfaring vi tager med videre til udvikling af nye unikke Frederiksberg events, som f.eks. Frederiks JUL og sidegadeprojektet.

Jeg håber at alle må få en god sommer og med et ønske om at flere turister må finde vej til vores skønne handelsgader og butikker.