Generalforsamling og spændende oplæg

KVI_Katja_Crop-360x360

Byudvikling, At tilføre byens rum værdi for byens borgere, turister og detailhandel

Kom til medlemsmøde og generalforsamling og oplev bestyrelsesformand og partner i JJW arkitekter,Katja Viltoft fortælle om byudvikling. JJW arkitekter har tegnestue på Finsensvej på Frederiksberg og hører til blandt landets ti største arkitektvirksomheder.

Onsdag den 6. april 2016 kl. 20.00 afholder erhvervsforeningen Frederiksberg Erhverv generalforsamling på La Oficina, Suomisvej 4 på Frederiksberg. Forinden afholdes medlemsmøde fra kl. 18.00. Generalforsamlingen afsluttes med et oplæg fra borgmester Jørgen Glenthøj kl. 20.30.

Alle medlemmer har modtaget en mail med invitation til generalforsamling og medlemsmøde. Ikke-medlemmer er dog også velkomne. Deltagelse er gratis, men tilmelding er nødvendig.

TILMELDING NØDVENDIG – KLIK HER

I forbindelse med generalforsamlingen er der valg til bestyrelsen. To bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter er på valg, heraf har et enkelt bestyrelsesmedlem valgt ikke at genopstille pga. travlhed. Bestyrelsen peger på nogle kandidater, men alle medlemmer af erhvervsforeningen er naturligvis meget velkomne til at opstille sig selv eller andre medlemmer. Du kan se en oversigt over bestyrelsen her.

Program for aftenen er:

18.00: Dørene åbnes for medlemsmøde, med følgende program:

 • 18:25 Velkomst v/formand Christian Jensen
 • 18:30: Oplæg v/bestyrelsesformand og partner Katja Viltoft, JJW arkitekter:

  “Byudvikling, At tilføre byens rum værdi for byens borgere, turister og detailhandel”

 • 19:10 Debat
 • 19.20: Middag

laoficinaKl. 20.00: Generalforsamling, med følgende dagsorden:

 • Valg af dirigent
 • Årsberetning ved formand Christian Jensen
 • Revideret regnskab for 2015 ved Lars Billeschou
 • Indkomne forslag
 • Medlemskontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på hhv. kr. 1.200,- ex. moms
 • for medlemmer med op til fem ansatte og kr. 2.000,- ex. moms for medlemmer med flere end fem ansatte. Kontingentet opkræves halvårligt.
 • Valg til bestyrelsen i henhold til gældende/nye vedtægter 2014.
 • Valg af suppleanter
 • Valg af revisor: Bestyrelsen foreslår genvalg af Time Vision Frederiksberg
 • Eventuelt

Kl. 20.30: Oplæg ved borgmester Jørgen Glenthøj

TILMELDING NØDVENDIG – KLIK HER