20. March 2024

Generalforsamling


Erhvervskonference & ordinær Generalforsamling

Tirsdag den 23. april 2024 kl. 18.00

Sted: Redmark, Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg


Program

17.30 Dørene åbnes
18:00 Velkomst v/ Formand Christian Jensen
18:10 Generalforsamling

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsesberetning ved formand Christian Jensen
 3. Aflæggelse af revideret regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Medlemskontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingentsatser
 6. Valg af bestyrelsen i henhold til vedtægter
 7. Valg af Suppleant til bestyrelsen
 8. Valg af suppleant til Det Grønne Råd
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

Forslag til behandling under punkt 4. skal være foreningen i hænde senest fredag den 12. april og kan sendes via mail til formanden: info@frberhverv.dk

19.00 Pause – Sandwich

19:15 Medlemsmøde:

Vejen til en stærk lokal erhvervsstruktur med levende handelsgader

v/ Jesper Nørgaard Viemose fra konsulentfirmaet Efiko

Aftenen tilrettelægges så der arbejdes i grupper med forskellige temaer:

 1. Flere turister til butikkerne på FRB. Branding af FRB, handelsgaderne og butikker
 2. Frederiksberg – en iværksætterby med stærke erhvervsnetværk
 3. Frederiksberg – Et erhvervsklima af de bedste med erhvervsservice og erhvervsfremme i topklasse
 4. Frederiksberg – en levende og bæredygtig by. Sammen skaber vi et bæredygtigt erhvervsliv i samarbejde med byens idræts- og kulturliv
 5. En fremtid for detailhandlen – hvordan?

Bilag: Ekstrakt af Regnskab for 2023.

Med venlig hilsen

Christian Jensen

Formand


Tilmeld dig her