21. June 2019

Erhvervsnetværk

Netværket

Netværk gør en forskel for dig og din virksomhed. Vi har alle brug for at vores virksomhed er rigtig placeret i markedet og matcher kunderne behov.

Værdigrupper

Som medlem tildeles du en værdi-gruppe som er sammensat af 4-6 personer. Vi låner på skift hinanden et konstruktivt blik udefra og ind på vores respektive virksomheder.Værdigrupperne er sammensat, så de giver værdi for alle medlemmer.

Fællesmøder

Et større fælles netværksmøde en gang om måneden bliver ligeledes faciliteret og bruges til at udveksle og perspektivere på kryds og tværs af grupperne, samt få input udefra.

Frederiksberg Erhvervsnetværk

Frederiksberg Erhvervsnetværk er medlemmernes netværk med plads til både at skabe forretning sammen og til at udvikle vores virksomheder.

Vi styrker Frederiksberg som attraktiv erhvervskommune. Du får et netæværk med andre forretningsdrivende gennem arrangementer og adgang til eksklusive SoMe fora.

Foreningen er talerør for medlemmernes interesser overfor Frederiksberg Kommune.

Styrker erhvervslivet

Netværket skaber dialog om forskellige temaer der er forretningsrelateret med et lokalt fokus. Samtidig udfordres vi personligt og forretningsmæssigt med et fælles formål:

AT SKABE RELATIONER, FORRETNING SAMT KOMPETENCELØFTT

Møder

Vi sigter efter at mødes fysisk, men i pandemi tiderne foregår alt Online for efterfølgende at have mulighed for at mødes 1-1.

Tidspunkt: Online 8:00 – 9:30 og Fysisk 8:00 – 10:00

Alle fysiske møder afholdes hos Kursustrappen

Det afholdes fast den 1. fredag i måneden på nær JANUAR og JULI.

Dine udfordringer

Du vil få lejlighed til at præsentere din virksomhed og dine udfordringer. Vi tilrettelægger møderne efter dine personlige behov, ligesom du får lejlighed til at følge og lære af andre i netværket.

Skal du med som gæst?

Du har altid muligheden for at deltage som en gæst i Frederiksberg Erhvervsnetværk for at få en ide om det vil passe ind til din virksomhed.

Tilmeld dig som gæst og vær klar til at få vækst i din forretning!MødekoordinatorerMedlemmer

Upcoming Events