5. June 2019

Netværk

Liv i handelsgaderne – en fælles udfordring

Frederiksberg Erhverv har igangsat et nyt projekt, hvor vi sætter de lokale handelsgader i fokus. I en tid, hvor det bliver svære og svære at holde liv i et klassisk handelsstrøg med varierede gadebutikker, er det vigtigt at tænke i nye baner og nye samarbejder.

Derfor starter vi projekter op i hver handelsgade, hvor vi samler alle aktører i gaden – herunder butikker, beboere, foreninger, ejere/udlejere, myndigheder, mv. Det gør vi for at få så mange synspunkter frem som muligt og fordi vi tror på, at de bedste resultater kommer ved at arbejde sammen.

I en proces som denne er det vigtigt at kigge på, hvilke ønsker og behov brugerne har samt hvilke udfordringer og visioner butikkerne har. Derimellem ligger et stort ansvar hos udlejere, som har en stor stemme i forhold til, hvilke butikker, der kommer ind i gaden.

Et samarbejde af denne type har givet store og positive resultater i både indland og udland. Det er nogle af de erfaringer, som vi bygger videre på i dette projekt. Derfor har vi også allieret os med INVIO og Teknologisk Institut, som har erfaringer med denne type projekter.

Desuden er projektet støttet af Frederiksberg Fonden, som ligeledes følger projektet tæt.

Projektet bliver udført i etaper og begynder på HC Ørsteds Vej. Herefter følger Peter Bangs Vej, Godthåbsvej og Gl. Kongevej / Værnedamsvej.

For beboere, butikker, ejere/udlejere, foreninger. mv. – find din gade herunder og få yderligere information:

LINK TIL HC ØRSTEDS VEJ

LINK TIL GODTHÅBSVEJ

LINK TIL GL. KONGEVEJ / VÆRNEDAMSVEJ

LINK TIL SMALLEGADE

LINK TIL PETER BANGS VEJ

Udfordring og nærmere forklaring:
De seneste detailhandelsrapporter viser, at detailhandlen og butikkerne er pressede på økonomien. Dette bl.a. som følge af en række trends som ændringer i forbrugeradfærd (onlinehandel), kædebutikker, bæredygtighed, genbrug, og deleøkonomi. I forlængelse heraf kommer forbrugernes generelt stigende kvalitetsbevidsthed til produkter, service og oplevelsen ved gadeshopping m.m.

Alt sammen forhold som udfordrer det unikke Frederiksbergske handelsmiljø.

At ændre den nuværende negative trend kræver forandring og udvikling. Dels skal forretningspotentialet afdækkes (hvilke butikker er der behov for) og dels er det nødvendigt at arbejde med det fysiske bymiljø, bygningsmassen og samtidig øge livskvaliteten for borgerne.

I fremtidens handelsby (og handelsområde) er det nødvendigt at se detailhandel i gaderne som en samlet organisme, der bliver nødt til at samtænke og samarbejde med områdets aktører for at overleve de fælles udfordringer.
Hvis Frederiksberg skal bibeholde sin status som bydelen med mere end 500 unikke butikker i handelsgaderne, er det nødvendigt at samarbejde i langt højere grad end i dag – på tværs af både butikker, udlejere, borgere og myndigheder. Det er nødvendigt at arbejde ud fra en samlet vision og et samlet mål. Alle parter skal således være medskabere af fremtidens handelsområder.

Fokusområder for samarbejdet kan være alt lige fra forbedringer af byrum, tilgængelighed for både gående, cyklister og bilister, åbningstider i butikker,områdets overordnede identitet, m.fl.