2. December 2015

Om os

Frederiksberg Erhverv er en forening for erhvervsdrivende på Frederiksberg med mere end 100 år på bagen.

Hvorfor blive medlem?

Din virksomheds ve og vel har vores opmærksomhed og vi mener at foreningens arbejde skal være en medvirkende faktor for din succes. Sammen med dig og din virksomhed kan vi fastholde og udbygge Erhvervsforeningen som erhvervslivets stemme på vigtige områder.

Erhvervsforeningen varetager dine interesser

Vi sidder med ved bordet når Frederiksberg Kommune udvikler sin erhvervsstrategi, vi sidder i kommunens Erhvervsråd, ligesom vi er med i forskellige kommunale råd og nævn, hvor en lang række centrale forhold omkring det, at drive erhverv på Frederiksberg er på dagsordenen.

Stærke lokale erhvervsnetværk – for detailhandel og iværksættere

Hvad arbejder vi med:

 • Aktive detailhandelsnetværk med fokus på markedsføring på sociale medier
 • At højne købsoplevelsen for handlende i vore handelsgaderne og byrum
 • Turist site ”Visit Frederiksberg” med information om shopping på FRB
 • Fælles Gavekort & kampagner, der støtter den lokale detailhandel
 • Branding af Frederiksberg som iværksætter by, shopping og turister
 • Lokale events som gør byen til en levende by
 • Flere erhvervsnetværk med fokus på iværksættere
 • Byudvikling, der forbedre vilkårene for at drive virksomhed på Frederiksberg
 • Vi arbejder for flere underjordiske parkeringspladser med ekstra pladser til vore kunder
 • At højne kvaliteten af den kommunale erhvervsservice, byggesagsbehandling mm.

Du får:

 • løbende information om erhvervsforeningens arbejde og hvad der rør sig i det lokale erhvervsliv på Frederiksberg
 • mulighed for, at møde kollegaer ved netværksmøder
 • mulighed for, at deltage i cafemøder med f.eks. vore lokale politikere

Frederiksberg Erhverv tror på…

 • at Frederiksberg bedst udvikles gennem et alsidigt og dynamisk erhvervsklima
 • at små og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i samfundet
 • at et godt erhvervsliv giver større livskvalitet, bedre produkter og rigere muligheder for alle
 • at det bedste resultat opnås gennem aktivt samarbejde og dialog
 • at arbejde for at erhvervsudøvelse ikke beskattes ved gebyr og afgifter på produktionsmidler og lokaler, men i stedet på indtægt og værdiskabelse
 • at arbejde for større inddragelse af det lokale erhvervsliv som leverandør til kommunen

Frederiksberg Erhverv stræber mod…

 • at Frederiksberg skal være den bedst kendte, den mest originale og den bedste handels- og kulturby i Øresundsregionen
 • Vi vil gøre Frederiksberg til et sted, hvor man fortsat nyder at komme, handle, arbejde og bo
 • at Frederiksberg bevarer sin kulturelle identitet og præges af liv, kreativitet og respekt for vores fælles arv og værdier
 • at Frederiksberg omstiller sig til den nye tid med videndeling, produktudvikling i byen, rådgivning, medier og design

Frederiksberg Erhverv arbejder for…

 • at socialt udsatte ikke tabes på gulvet, men bevarer forbindelsen til arbejdsmarkedet
 • at sikre de bedste vilkår for de små og mellemstore virksomheder, der fortsat vil være rygraden i den danske erhvervsstruktur og udgøre grundlaget for byens udvikling
 • at støtte og befordre en iværksætterkultur i samarbejde med kommunen, skolerne og uddannelsesinstitutionerne
 • at etablere erfaringsudveksling og rådgivning til støtte for især nyetablerede virksomheder
 • at være en værdifuld og naturlig partner for kommunen i processen med at forbedre dialogen med byens erhvervsliv – både gennem råd og praktisk deltagelse at arbejde for en forvaltningskultur, hvor myndighedsudøvelse opleves som aktiv hjælp, vejledning og service og ikke som bureaukrati, forsinkelse, forbud og afslag
 • at støtte og bakke op om ”gadezone-konceptet”, således at man gennem lokalt samarbejde skaber den bevægelse og energi, der kan skubbe udviklingen fremad
 • at inddrage den viden og erfaring, som ligger hos byens uddannelsesinstitutioner i arbejdet med at fremme udviklingen af byen
 • at være lyttepost og talerør for foreningens medlemmer
 • at arbejde for tilgængelighed og mobilitet, herunder bedre parkeringsforhold,
  aflæsningsmuligheder og offentlig transport