17. January 2020

Partnerskab

Partnerskaber og foreningsudvikling

– et erhvervsnetværk skabt til værdiskabelse

Har din virksomhed eller organisation interesse for partnerskaber og ønske at støtte op om det lokale erhvervsliv på Frederiksberg, så er der på denne side information om mulighederne i et partnerskab med Frederiksberg Erhvervsforening.

Erhvervsforeningen kan tilbyde fleksible partnerskaber som er målretter virksomhederne og organisationernes behov. Det er flere muligheder for eksponering og profilering i forbindelse med erhvervsforeningens mange aktiviteter og platforme foreningens arbejder med.

Typer af aftaler:

 • Partner tilbyder foreningens medlemmer en særlig rabat på deres produkt eller serviceydelser.
 • Partner ønsker at bruger foreningens medier, herunder sociale platforme til at kommunikere med foreningens medlemmer og andre brugere af platformene.
 • Partner som ønsker at præsentere sig for foreningens medlemmer og deltagere i foreningens netværksmøder. En partner kan selv blive arrangør af netværksmøder, hvor præsentation af dem selv er en del af programmet ud over et fagligt emne.
 • Partner som ønsker at profilere sig i forbindelse med erhvervsforeningens forskellige aktiviteter og kampagner. Her kan nævnes:
  • Frederiksberg Erhvervs – hjemmeside
  • VisitFrederiksberg
  • Sociale platforme – Facebook & Instagram: Shopping Frederiksberg & VisitFrederiksberg
  • Netværksaktiviteter & netværksmøder
   • Frederiksberg Erhvervsnetværk – Åbne møder
   • Frederiksberg Erhvervsnetværk – Forretningsudvikling
   • Netværk og offentlige leverandører
   • Iværksætternetværk og iværksætter aktiviteter
   • Turistforum
  • Erhvervsnetværkenes forskellige interne LinkedIn og Facebookgrupper
  • Kampagner som ”Sammen skaber vi byen”, herunder ”køb lokalt”, crowdfunding af forskellige aktiviteter etc.

Partnerskabsaftaler

Forhandling om partnerskabsaftaler starter med en dialog om målgrupper og partners interesser og behov for eksponering. Et partnerskab værdi-sættes ved forhandling og efter indholdet af den konkrete aftale som begge parter er blevet enige om. Der er tale om fleksible aftaler, der kan tilpasses løbende.

Eksponering

Frederiksberg Erhverv kan tilbyde forskellige former for eksponering der er tilpasset den enkelte partner. Partners firmanavn og logo præsenteres på erhvervsforeningens hjemmeside. Derudover er der mulighed for eksponering i forbindelse med:

Digitale og fysiske mødeindkaldelser, programmer m.m.

Banner og opslag på sociale medier. Facebook og instagram, hvor der bl.a. vil være mulighed for særskilte opslag som alene promoverer partner og særlige budskaber herfra.

Digitale og fysiske kampagnematerialer: FRB Dagene, Køb lokalt kampagner, crowdfunding kampagner etc.

Særlige sites som VisitFrederiksberg

Kontakt

Formand & virksomhedsejer
Christian Jensen, Courier Copenhagen
Mobil: 40 91 96 83
E-mail: info@frberhverv.dk

Næstformand & Souschef
Tonny Lauritsen, Danske Bank
Mobil: 25 10 18 45

Medier

www.frberhverv.dk


www.visitfrederiksberg.dk


Frederiksberg Erhvervsnetværk på LinkedIn


Frederiksberg Erhverv på Facebook


Shopping Frederiksberg på Facebook


Frederiksberg Gadenetværk på Facebook


Visit Frederiksberg på Facebook


Visit Frederiksberg på Instagram