21. juni 2019

Erhvervsnetværk

Frederiksberg Erhvervsnetværk

Frederiksberg Erhvervsnetværk er medlemmernes netværk med plads til både at skabe forretning sammen og til at udvikle vores virksomheder.

Professionelle facilitatorer

Netværket faciliteres af Frederiksberg Erhvervsforenings partnere: CEO Antonio Bibovski fra Insight Office og partner og ledelseskonsulent Inge Faarborg fra Inspired WorkForce.

Vi arbejder med LikedIn som platform for kommunikation mellem netværkets medlemmer. Derfor er uddannelse i LinkedIn en naturlig del af netværkets aktiviteter, som bl.a. omfatter hvordan du bliver istand til at få kontakt til nye kunder via LinkedIn. LinkedIn er ligeledes en værdifuld ”database” for kontakter som du kan trække på i forbindelse med udvikling af dine personlige kompetencer, men også for udvikling af din virksomhed.

Mere end 2,2 millioner brugere er på LinkedIn i Danmark og er det største online erhvervsnetværk som findes.

Møder

Vi mødes en gang om måneden og tidspunktet ligger fast mellem 15 – 17.

Det afholdes den 1. fredag i måneden på nær April og August.

Dine udfordringer

Du vil få lejlighed til at præsentere din virksomhed og dine udfordringer. Vi tilrettelægger møderne efter dine personlige behov, ligesom du får lejlighed til at følge og lære af andre i netværket.

Hovedsponsor:

Mødekoordinatorer:

Medlemmer: