5. September 2018

Samtalepartnere

Samtalepartnere

– et erhvervsnetværk skabt til værdiskabelse

På denne side finder du de partnerskaber som erhvervsforeningen har indgået med fortrinsvis lokale virksomheder. Der er tale om partnerskaber som du/I kan gøre brug af som samtalepartnere. Dette kan f.eks. være i forbindelse med:

  • Udvikling af forretning og virksomheden
  • Opstart af forretning og virksomhed

I kan henvende jer direkte til vores partnere og samtalepartner og aftale et møde og rammerne for et samtaleforløb. Dette er uden beregning.

Professionelle samtalepartnere

I Frederiksberg Erhvervsnetværk kan vores partnerskaber og ressourcepersoner optræde som vejledere og sparringspartnere m.m. Vi kalder dem professionelle samtalepartnere.

Disse professionelle samtalepartnere giver lokale aktiviteter, ideer, projekter m.m. udviklet i Frederiksberg Erhvervsnetværk tyngde og kvalitet. De er garant for at Frederiksberg Erhvervsnetværk fremstår som et seriøs erhvervsnetværk og at aktiviteterne afvikles inden for rammerne af god forretningsetik.

Grænsen mellem, at optræde som samtalepartner og egentlig rådgivning, opstår i det øjeblik der aftales honorar for ydelsen. I det øjeblik der ydes en honoreret ydelse træder ressourcepersonen ud af samtalepartnerkonceptet. Det samme gælder for ressourcepersoner som indgår som bestyrelsesmedlem i et selskab og er rekrutteret via Frederiksberg Erhvervsnetværks samtalepartnerkoncept.

Sådan bliver du partner og/eller samtalepartner

Firmaer som ønsker at indgå et partnerskab med erhvervsforeningen kan henvende sig til foreningen. Det kræver blot et medlemskab af foreningen og et tillæg for partnerskabsaftalen.

Lokale virksomhedspersoner som ønsker, at optræder som samtalepartner kan henvende sig til foreningen for at aftale nærmere.

Kontakt:

Formand Christian Jensen, mobil: 40 91 96 83

Næstformand Tonny Lauritsen, mobil

Email: info@frberhverv.dk