29. April 2023

Byens nye Brandfortælling – hvordan er vi kommet hertil

Byens nye Brandfortælling – hvordan er vi kommet hertil.

I dag har vi nået en milepæl og kan som noget nyt fejre byens nye Brandfortælling.

Som så meget andet står der pionerer bag dagens milepæl – og det er først og fremmest byens erhvervsliv – byens butiksindehavere, restauratører og mange andre.

De har de sidste 10 år peget på at byen har brug for flere besøgende og turister.

Det var baggrunden for at FRB Erhverv gik i gang med at arbejde med turisme.  Vi inviterede politikere, forvaltningen og andre til samarbejde.

Det – tog nogen tid før det samarbejde tog form.

Men det lokale erhvervsliv gik selv i gang og etablerede som det første turistplatformen – Visitfrederiksberg – som vi jo alle kender.

Ud over turistplatformen som kunne byde turisterne velkommen – havde vi to ønsker mere. Som det første – At få turistbusserne fra indre by til at lægge vejen forbi her på Frederiksberg. Og som det andet: At få en Brandfortælling – som fælles ramme for fortællingen om Frederiksberg.

Og begge ønsker er i dag blevet opfyldt. Tak for det.

Der kører hver dag grønne turistbusser til Frederiksberg som bringer turister fra indre by rundt på Frederiksberg Og i dag har vi også fået en spændende brandfortælling om alt det unikke man kan opleve på Frederiksberg Både bussen og brandfortællingen har ganske vist ladet vente på sig.

Turistbussen kom først til, da kommunen gik med ind i projektet. Det tog 4 år – fra ideen blev født.

Brandfortællingen som vi fejrer i dag – tog 9 år fra vi drøftede det første gang på en kommunal erhvervskonference i 2014.

Undervejs er der blevet holdt rigtig mange møder. Lone Loklindt og jeg var f.eks. til et møde i Woco i 2017, hvor vi mødtes med Mikkel Aarø-Hansen. Men Woco var ikke klar til at samarbejde med lokale aktører.

Der skulle et politisk skifte til på Frederiksberg før der skete noget med brandfortællingen. Og så skulle Lone Loklindt sætte sig i spidsen for erhvervsområdet før der kom gang i processen.

Så Lone herfra skal lyde en stor tak til dig.

Grundstenene til busserne og Brandfortællingen var som nævnt – blevet lagt af det lokale erhvervsliv. Og her er investeret betydelige beløb i turistområdet de sidste 10 år. 

Men – som med så meget andet – penge alene gør det ikke.

Det lokale erhvervsliv er et fællesskab, der igennem årene har lagt masser af frivillig kapital i turistprojektet. Der er lagt hundredvis af timer af lokale butiksejere, frivillige borgere og andre med interesse for turisme.

De har mødtes, drøftet og diskuteret – og brugt tid på at udvikle en formel for lokal turisme på Frederiksberg – En turist-formel med detailhandlen og restaurationerne som en vigtig målgruppe.

Uden de lokale ildsjæle og deres engagement – havde turismen ikke fået den opmærksomhed som gør at vi står her i dag.

Så også en stor tak til alle jer ildsjæle for indsatsen. Og det samme til dem som engagerede sig i arbejdet med brandfortællingen.

Som jeg sagde i indledningen – har vi i dag nået en milepæl og går i gang med at skrive et nyt kapitel. Et kapitel, hvor vi skaber sammenhæng mellem den enkelte butik/restaurant, gaderne de bor i – Byen – Hovedstaden og verden.

Alt dette takke være samarbejdet mellem Visitfrederiksberg og WOCO Vi fortsætter med at løse vores opgaver på Visitfrederiksberg og Woco løser deres opgaver. Der er en hvis overlap og arbejdsdeling og vi kan begge lade os inspirere af hinandens arbejde.

På den måde løfter vi hinanden – til fælles bedste.

Vi har – en stor fælles opgave – foran os – at bevare Frederiksberg som spændende handelsby.

Det er et ønske som har alles interesse – og samler vi vores kræfter om dette – så kan det også blive en realitet på samme måde som turistbusserne og Brandfortællingen.

Og så tilbage til det med ønskerne for den fremtidige turismeindsats. Næste step for os er en partnerskabsaftale med kommunen omkring arbejdet med Visitfrederiksberg og lokale turistpoints rundt i byen. Turistpoints som turisterne kan komme til og får hjælp til at finde rundt i byen og tips til shoppingoplevelser og kulturoplevelser.

Tak for ordet.