Frederiksberg Erhverv – Erhvervsnetværk 2022

Frederiksberg Erhverv – Erhvervsnetværk 2022 I 2022 fortsætter vi arbejdet med at udvikle de lokale erhvervsnetværk. Programmet er omfattende og vi går langt for at finde et netværk der passer til dine behov. Har du interesse for forretningsudvikling, har du tanker om at blive  selvstændig, vil du gerne møde dine erhvervskollegaer, udveksle erfaringer, drøfte fremtidige[…]

Fremtidens detailhandel

Fremtidens Detailhandel på Frederiksberg Frederiksberg  har potentialet til og vil være den mest bæredygtige og interessante handelsby i hele Ørestadsregionen. Det kræver en målrettet indsats , hvor detailhandlen opprioriteres. Vores handelsgader skal tilpasses fremtidens forbruger, som vil efterspørge kombinationen af unikke butikker, personlig service og gode byrumsoplevelser med høj sikkerhed. Sidegaderne skal medtænkes i den[…]