25. June 2022

Det politiske erhvervs-barometer

Nu er der gået et halvt år siden vi har fik et nyt flertal i kommunalbestyrelsen. Vi har fra FRB Erhvervs side været positivt afventende i forhold til det nye flertal og deres initiativer på erhvervsområdet. Og hvordan er det så gået?

 Lad mig anføre med det samme – det er ikke opmuntrende læsning.

Erhvervsrådet

De Radikale har sammen med De konservative ansvaret for erhvervsområdet. De Radikale sidder for bordenden i det såkaldte By- og Erhvervsstrategiske udvalg. De Radikales og udvalgets første handling var at bede forvaltningen om et forslag til en ny sammensætning af Erhvervsrådet, hvor FRB Erhverv kun skulle have én plads. Der skulle ligeledes være plads til særinteresser som FRB Centret, Dansk Industri, Dansk Erhverv og iværksætterforeningen. Resten af de lokale erhvervsdrivende udpeges nok i samarbejde med FRB Erhverv, men vi har ikke den endelige afgørelse for hvem forvaltningen/politikerne vælger.

På den måde er det lykkedes det nye By- og erhvervsstrategiske udvalg at sammensætte et erhvervsråd, hvor det lokale erhvervsliv er i et klart mindretal.

De radikale har her sat sig i spidsen for en praksis der klart tilsidesætter den etiske fordring vi alle har til det repræsentative demokrati. De radikale spiller på den måde de lokale erhvervsinteresser af banen til fordel for forvaltningen og politikernes egeninteresse og den opnår de ved selv at vælge egne kandidater blandt de erhvervsdrivende. Det åbner en ladeport for at både forvaltningen og politikerne får mulighed for at tilgodese særinteresser. I et samarbejde med særinteresser bliver politikerne i stand til at tilsidesætte de mere almene erhvervsinteresser som FRB Erhverv repræsenterer.

Turist og iværksætterudvalg

Et nyt udvalg har set dagens lys. Her sidder de konservative for bordenden og her har man ikke kunne finde plads til repræsentanter fra FRB Erhverv. Det på trods af, at FRB Erhverv er byens største turistaktør med VisitFrederiksberg. Vi driver tilligemed netværk for Start-ups og afvikler kurser for iværksættere m.m.

De konservatives prioritering er tilsyneladende ikke de almene lokale erhvervsinteresser, men derimod særinteresse fra lokale aktører, offentlige institutioner som Wonderful Copenhagen m.fl.

Fremgangsmåden som det nye flertal har anvendt for repræsentation af det lokale erhvervsliv i Erhvervsrådet og Turist- og iværksætterudvalget betyder, at de bevidst skaber en uligevægt og derved mangler rådet og udvalget demokratisk legitimitet. Ved ikke at give det lokale erhvervsliv den vægt og repræsentation de har krav på, skabes der et demokratisk underskud. Det kan få katastrofal betydning for erhvervsklimaet og det lokale erhvervsliv.

Erhvervs-forvaltningen

Forvaltningen er fortsat med sin hidtidige strategi med at fremsætte ensidige forslag, hvor forvaltningen alene eller andre offentlige institutioner er løsningen for eksekveringen af den lokale erhvervsservice.  Skatteindbetalingerne, herunder også erhvervslivets skatteindbetalinger og midlerne herfra fortsætter med at køre i ring mellem offentlige afdelinger og institutioner, som det har gjort i årene forud.

De nye flertal fortsætter de konservatives politik med at gennemføre en forvaltningspraksis, hvor FRB Erhverv systematisk skrives ud af ligningen, hvad angår løsninger for den lokale erhvervsservice.

Løsningerne er tilsyneladende givet på forhånd og så gælder det for forvaltningen om at tilrettelægge en proces, hvor FRB Erhverv ikke bliver en del af løsningen. For at det kan lade sig gøre, er det helt afgørende for politikerne og forvaltningen, at FRB Erhverv ikke har mulighed for at skabe et flertal, dels i Erhvervsrådet og dels i det nye Turist- og iværksætterudvalg. Og som anført ovenfor – så er det ikke muligt, da politikerne  i rådet har et markant flertal sammen med særinteresser og i udvalget er FRB Erhverv ikke repræsenteret.

Hvedebrødsdagene er forbi

Vi har fra FRB Erhvervs side været positivt afventende over for det nye flertal i kommunalbestyrelsens initiativer på erhvervsområdet. Vi må nu sande, at det har der ikke været grundlag for. Vi havde den holdning, at vi ikke ville dømme nogen – heller ikke det nye flertal – før det har handlet.

Det har de så nu og det ser ud til, at efteråret bliver dyrt for det lokale erhvervsliv, her især for restaurations- og cafebranchen og alle med udeservering, barer m.fl. Det er en meget kostbar løsning for branchen som nu er sendt i høring. Som I kan læse andet sted i dette nyhedsbrev, så afviser FRB Erhverv forslaget om at indføre betaling for udeservering.

Begrundelsen fra politikernes side for at indføre en skat/afgift på udeservering, er tilsyneladende kommunens økonomi. Her må vi bare sige, der er rigeligt med besparelsesmuligheder bl.a. på hele Arbejdsmarked- vækst og uddannelsesområdet, hvor også den kommunale erhvervsindsats høre hjemme. FRB Erhverv går gerne i en dialog om dette.

Genetableringen af alliancen mellem Radikale og Konservative på erhvervsområdet

De konservatives håndtering af erhvervsområdet kender vi kun alt for godt. De har stået i spidsen for hele Arbejdsmarked- vækst og uddannelsesområdet i flere valgperioder. De radikale har før, de gik over til den såkaldte røde blok, samarbejdet med netop de konservative om den lokale erhvervsservice, nu fortsætter de tilsyneladende dette samarbejde.

Arbejdsmarked- vækst og uddannelsesområdet har under den konservative ledelse og med de radikale som medspiller ført en beskyttet og begunstiget tilværelse. Her er budgetter så store – så alle andre politikområder – kun kan misunde. Prisen for denne politiske prioritering kender alle kun alt for godt. Prisen betales på socialområdet og Skole og kulturområdet.

De konservative har i samarbejde med de Radikale ikke på noget tidspunkt arbejdet for etablering af et partnerskab mellem kommunen og FRB Erhverv. Vi må forvente en fortsættelse af den hidtidige strategi med ensidige offentlige løsninger og uden involvering af den lokale erhvervsorganisation, her FRB Erhverv. Det er ikke godt for den kommunale økonomi og det er ikke godt for det lokale erhvervsliv og det lokale erhvervsklima.

Genetableringen af partnerskabet mellem de konservative og de Radikale på erhvervsområdet er på alle måder uheldigt for det lokale erhvervsliv. Forventningerne om en ny start på erhvervsområdet er gjort til skamme – det politiske barometer på erhvervsområder har nået et nyt lavpunkt.

FRB Erhverv vender tilbage efter sommerferien. Vi er klar til at kæmpe for det lokale erhvervslivs interesser.

Christian Jensen

Formand

Frederiksberg Erhverv