5. March 2023

Generalforsamling-29. marts


Medlemsmøde & ordinær Generalforsamling

Onsdag den 29. marts 2023 kl. 18.15

Sted: La Oficina, Suomisvej 4, 1927 Frederiksberg C.


Tilmeld dig her  Program

  17.45: Dørene åbnes

  18:15: Velkomst v/ Formand Christian Jensen

  18:20: Medlemsmøde:

  Head of Greater CPH & Civic Engagement Adam Engel Wonderful Copenhagen

  Præsentation af den nye brandfortælling for Frederiksberg

  19.15: Velkommen til bords – middag

  20.10: Generalforsamling

  Dagsorden:

  • 1. Valg af dirigent
  • 2. Årsberetning ved formand Christian Jensen
  • 3. Revideret regnskab
  • 4. Indkomne forslag:
  • 5. Medlemskab af SMVDanmark: bestyrelsen anmoder generalforsamlingen om bemyndigelse til at vurdere et fortsat medlemskab af SMVDanmark og herudfra selvstændigt træffe beslutning om en evt. udmeldelse.
  • 6. Eventuelt
  • 7. Medlemskontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingentsatser.
  • 8. Valg til bestyrelsen i henhold til gældende vedtægter.
  • 9. Valg af 1 suppleanter
  • 10. Revisor:
  • Time Vision Frederiksberg. Bestyrelsen foreslår genvalg
  • 11. Valg til Det grønne Råd

  Forslag til behandling under punkt 4. skal være foreningen i hænde senest fredag den 10. marts og kan sendes via mail til formanden: info@frberhverv.dk

  Bilag: Ekstrakt af Regnskab for 2022.

  Med venlig hilsen

  Christian Jensen

  Formand