VIGTIG BESKED FRA FREDERIKSBERG FORSYNING!

COLIBAKTERIER I DRIKKEVANDET PÅ FREDERIKSBERG – KOG VANDET FØR DU BRUGER DET  Vandet skal koges 2 min., før det kan bruges til madlavning, kaffe,opvask TIL DE ERHVERVSDRIVENDE PÅ FREDERIKSBERG VEDR. VANDFORURENING Som I ved blev der lørdag den 7. februar udstedt kogeanbefaling for altdrikkevand på Frederiksberg. Det ved vi har stor betydning for jer derdriver erhverv. Vi har fundet coli bakterier i drikkevandet på Frederiksberg.Bakterierne som i daglig tale også kaldes jordbakterier. Vi har ogsåtestet for de mere alvorlige e-coli bakterier, som vi ikke har fundet.I samråd med Miljømyndigheden i Frederiksberg Kommune og Styrelsen forPatientsikkerhed er det besluttet at udstede EN KOGEANBEFALING. Det betyder, at vi anbefaler, at man koger vandet, før man drikker deteller bruger det til madlavning. Der er kun en meget lille risiko for,at man bliver syg, hvis man har drukket af vandet, men det anbefales atvandet koges fra nu af, før man drikker det. Man kan fortsat vaskehænder og tage bad i vandet. Det betyder også, at vand der skal brugestil tilberedning af mad og drikke også skal koges, hvis der bruges vandfra hanen. Opvask skal også ske med kogt vand hvis det sker i hånden,eller i opvaskemaskiner på en temperatur over 60 grader.Læs mere på: www.frb-forsyning.dk/kogeanbefaling-faq [2] Kilden til forureningen er endnu ikke lokaliseret, men vi arbejderintensivt på at spore kilden – og vi er kommet tættere på i løbetaf det sidste døgn. Når kilden er fundet og forureningen er stoppetvil kogeanbefalingen kunne ophæves. Vi kommunikerer ændringer ud påvores hjemmeside og facebook når der er nyt om situationen. I har ogsåmulighed for at tilmelde jer vores SMS- service påhttps://www.frb-forsyning.dk/Default.aspx?ID=3196 [3]. Hvis I ertilmeldt denne service får I besked både når der er nyt om denaktuelle forurening og når der arbejdes i dit område.Vi arbejder i døgndrift på at finde forureningskilden, så vi igen kanlevere sikkert drikkevand til jer, og vi håber på at vi snart kanmelde mere ud. Vi er klar til at svare på spørgsmål på service@frb-forsyning.dk ogpå vores telefoner.Rasmus Sielemann ChristensenFrederiksberg Forsyning