Nyhedsbrev December 2020

Se mere om DI-målingen af det danske erhvervklima: Ny DI-måling: Det danske erhvervsklima er bedst i Jylland | DI – Dansk Industri (ritzau.dk)

Knivskarp analyse fra Dansk Industri om det lokale erhvervsklima på Frederiksberg

Frederiksberg opnår en 34. plads (+15 pladser ift. 2019) i årets undersøgelse af det lokale erhvervsklima i kommunerne.

Ovenstående oversigt viser, hvordan kommunen præsterer inden for de forskellige kategorier, der indgår i undersøgelsen. Her kan du se årets placering (fra plads 1 til 93), samt hvor kommunen var placeret sidste år og dermed, om der er sket en forbedring eller forværring.

Se mere her: Lokalt Erhvervsklima 2020 – Frederiksberg – Se resultater – Dansk Industri
______________________________________________________________________________

Formandens kommentar til analyse fra DI om det lokale erhvervsklima på Frederiksberg

Glædeligt: Frederiksberg rykker 15 pladser frem i den seneste Erhvervsklimaundersøgelse fra Dansk Industri.

De store investeringer i infrastrukturen med åbningen af Metroen er den afgørende højdespringer i undersøgelsen. Der er alt mulig grund til at glæde os over, at disse store investeringer gavner erhvervslivet.
Områder som skat, gebyrer og kommunens image er rykket op i den bedste tredjedel. Det er centrale områder for et godt erhvervsklima.

De øvrige områder har stadig plads til forbedringer.
Det er yderst uheldigt, at områder som information og dialog med kommunen bliver stadig dårligere, herunder dialogen med politikere og embedsmænd.
Det er værd at hæfte sig ved, fordi der er afgørende for at kunne lave markante forbedringer i de forhold, som kan løfte det samlede erhvervsklima på Frederiksberg.

Forslag til forbedringer: Se på Erhvervsrådets sammensætning og berettigelse

Vi har fra Frederiksberg Erhverv løbende peget på forhold, som ikke fungerer. Det gælder især Erhvervsrådet, dets sammensætning og den måde rådet forvaltes. Det fungerer ikke for det lokale erhvervsliv. Vi oplever, at der arbejdes alt for meget på forvaltningens præmisser.

Vi har tidligere foreslået, at der blev lavet en analyse af arbejdet i Erhvervsrådet med henblik på at få klarlagt de forhold, som ikke er optimale for det lokale erhvervsliv.
Med den seneste Erhvervsklimaundersøgelse fra DI er det stadig aktuelt og relevant. Det er ikke mindst relevant, fordi vi i 2021 skal i gang med at udarbejde en ny Erhvervsstrategi. Det vil være uheldigt, hvis den igen blive lavet alene på forvaltningens præmisser. Derfor foreslår Frederiksberg Erhverv, at den nye erhvervsstrategi udarbejdes med bistand for et eksternt konsulentfirma.

I den forbindelse vil det være relevant at se på, om Erhvervsrådet har sin berettigelse. Hvis det fortsætter med at fungere alene på forvaltningens præmisser, foreslår Frederiksberg Erhverv, at Erhvervsrådet nedlægges. Det kunne nedlægges og med fordel erstattes med et nyt råd, som går på tværs af forskellige interessesfærer, som erhverv, bolig, miljø, arbejdskraft og kultur.
Et råd der med fordel kunne placeres under et af de politiske udvalg, f.eks. Arbejdsmarked- og uddannelsesområdet.

Vi er af den overbevisning, at det vil medvirke til et mere målrettet arbejde, der gør det muligt at fremkommer med initiativer, som i langt højere grad står mål med udfordringerne i det lokale erhvervsliv.

Christian Jensen
Formand

Frederiksberg Erhverv

Copyright © * 2020 Frederiksberg Erhverv, All rights reserved.

Postadresse:
info@Frberhverv.dk

Opsig dit nyhedsbrev    Få nyhedsbrevet sendt til en anden mailadresse