Amazon og lokalt samarbejde

Amazon’s største udfordring er lokale butikker som snakker og arbejder sammen

Alle taler om Amazon – og det med rette – for Amazon er blevet en af de største virksomheder i verden. Vi ser løbende virksomheder som får en gennemslagskraft der ændrer markedet radikalt. Denne ændring af markedet får naturligt nok megen opmærksomhed. Den megen opmærksomhed er i første omgang med til at fjerne opmærksomheden for de mange nye små virksomheder som blomstre op i ly af de nye store spillere på markedet. Her kan nævnes de mange små mejerier, bryggerier, is-producenter, lokale mærker inden for design, håndværk og tøj. De blomstrer op som aldrig før. Og særligt design, lokale mærker inden for håndværk og tøj er et unikt kendetegn for de mange små virksomheder på Frederiksberg. Virksomheder og butikker med fokus på bæredygtighed er tilligemed i fremgang.

Er der så grund til at bekymre sig om Amazon som antageligt snart kommer til Danmark. Svaret er både ja og nej.

Ja – vi skal være bekymret for Amazon. Amazon vil ændre indkøbsvanerne og trække omsætning væk fra lokale virksomheder/butikker og med dem forsvinder mange lokale arbejdspladser. Især de værdifulde arbejdspladser for byens unge forsvinder. Byens liv ændrer sig – gadebilledet ændrer sig – der bliver færre butikker med dagligvarer og forbrugsvarer. Mange byer rundt i Danmark har måttet sande dette bl.a. som følge af den første bølge med stigende salg over internettet. Resultatet er tomme butikker, gader og bydele. Der er samtidig byer som har butikker og handelsstrøg som udvikler sig og klarer udfordringerne. Det er typisk byer, hvor butikkerne har et stærkt sammenhold.

Nej – vi skal ikke være bekymrede for Amazon. Dette fordi den forretningsmæssige, lokale iderigdom og handlekraft er i stand til hamle op med Amazon. De små lokale virksomheder kan noget som store ikke kan. De kan være mere agile og de er tættere på kunderne. Nærheden til kunderne er et vigtigt konkurrenceparameter og iderigdommen og fleksibiliteten er en anden. Stærke butiksnetværk er en trejde parameter. Den næste nye bølge med fokus på lokalt bæredygtigt engagement kan meget væld være til fordel for lokale butikker.

Giv Amazon og de store butikscentre kamp til stregen. Tal med din nabobutik. Mød op og deltag i møderne som løbende bliver afholdt i gaderne. Lær hinanden at kende, få tillid til hinanden og byd hinanden op til fælles dans. I vil opleve, at I langsom men sikkert, kan løfte mere i fællesskab som er til gavn for alle i netværket og gaden. Begynd i de små og gå ind i en dialog med hinanden om jeres egne butikker. Giv hinanden ideer til hvordan I kan gøre det bedre hver især og hvordan i sammen kan skabe butiks- og gadeoplevelser som gør det interessant at færdes i jeres gade og handle i jeres butik.

Amazons største udfordring er lokale virksomheder/butikker der taler sammen og finder sammen i en fælles vision om at udvikle deres butikker, deres fælles gade og by.