Corona krisehjælp – gratis økonomi hotline

Covid-19 virus har sat sine tydelige spor i det danske samfund, både på det personlige plan, såvel som for landets virksomheder. Derfor har Frederiksberg Erhverv i samarbejde med to lokale virksomheder TVC Advokatforma og Abell Coaching & Udvikling oprettet to gratis telefon hotlines for erhvervsdrivende på Frederiksberg.

Har du økonomiske udfordringer så kontakt:

TVC Advokatfirma, som har kontor Nimbusparken 24 på Frederiksberg, ønsker at bistå det lokale erhvervsliv i de økonomiske udfordringer, der ligger foran os. Det kan være vanskeligt at se, på hvilken måde de iværksatte tiltag på sigt vil medvirke til en forbedring af virksomhedernes forhold, herunder om de vil være tilstrækkelige til, at det ikke er nødvendigt at tage yderligere foranstaltninger i brug, eller om det for den enkelte virksomhed vil være nødvendigt med en yderligere proaktiv tilgang til udfordringerne.

Vi har derfor oprettet en telefonisk hotline-forbindelse, hvor kommunens erhvervsdrivende er velkomne til, uden beregning for første opkald, at ringe ind og drøfte strategi, muligheder og Folketingets tiltag.

Fra mandag-fredag kan der i tidsrummet kl. 09.00 – 13.00 ringes til én af vores advokater på 87 77 63 00