Et udpluk af initiativer som FRB Erhverv har peget på igennem de sidste år

1. Investering i handelsgaderne.

Alle handelsgader trænger til en kraftig opgradering, så de matcher forbrugerne krav til den samlede købsoplevelse: butik og byrum. Kvaliteten af købsoplevelsen skal have et betydeligt løft og her spiller gademiljøet og bydelsmiljøet en afgørende rolle. Der skal afsættes penge af i budgettet til dette. Vi har foreslået 200 mill. kr. til en start.

2. Mere fart på branding af byen

Mere fart på branding af byen, handelsgaderne og butikkerne som det foregår på VisitFrederiksberg, Frederiksberg virksomhedsguide med tilhørende sociale medier, her bl.a. Shopping Frederiksberg. Vi har her en enestående mulighed ved at tage afsæt i disse platforme, som er skabt af det lokale civilsamfund/FRB Erhverv. Civilsamfundet har investeret mere end 2 mill. kr. og det er på tide, at politikerne tjekker ind på den dagsorden.

3. Etablering af partnerskab mellem FRB Kommune og FRB Erhverv

Etablering af partnerskab mellem FRB Kommune og FRB Erhverv med blandt andet etablering af et lokalt FRB Erhvervshus. Med det formål bl.a., at styrke iværksættermiljøerne som er forankret lokalt og som bidrager til en positiv udvikling af bylivet.


Når vi taler om lokal erhvervsfremme, er forretningsforståelse og markedskendskab fortsat nøgleordene. Og det er forankret i det lokale erhvervsliv og udgør den ene halvdel af aktiverne i et fælles FRB erhvervshus. Den anden halvdel af aktiverne, er et godt lokalt erhvervsklima og det er forankret i den kommunale forvaltning og den har politikerne ansvaret for. Lokale erhvervsfremme: eksekvering af erhvervsservice og udvikling af initiativer som kan vende udviklingen, er en fælles sag og skal derfor placeret i et fælles FRB erhvervshus.

Som et eksempel på initiativer, der kan vende udviklingen for detailhandlen, finder i notaterne: ”Strategi for en levende og bæredygtig by” og ”Operationel plan for en levende og bæredygtig by”. Initiativerne som er anført her, kommer I til at høre meget mere om senere.

Frederiksberg Erhverv er klar – nu venter vi på politikerne og forvaltningen. Pengene til at finansiere aktiviteter og initiativerne har erhvervslivet indbetalt til kommunen igennem flere år.