Frederiksberg Erhverv – Erhvervsnetværk 2022

Frederiksberg Erhverv – Erhvervsnetværk 2022
I 2022 fortsætter vi arbejdet med at udvikle de lokale erhvervsnetværk. Programmet er omfattende og vi går langt for at finde et netværk der passer til dine behov. Har du interesse for forretningsudvikling, har du tanker om at blive  selvstændig, vil du gerne møde dine erhvervskollegaer, udveksle erfaringer, drøfte fremtidige udfordringer, er du professionel rådgiver eller sparringspartner så har vi kontakterne og netværkene, hvor du kan udvikle din forretning.
 
Vi starter op igen fredag den 14. Januar kl. 8:00 og vi mødes på Kursustrappen på Kong Georgs Vej, hvor du er velkommen som gæst.

Læs mere : 👉 https://lnkd.in/eWnrmdnb
Vi glemmer ikke paragraf 27!
Op til coronakrisen havde virksomhederne en lov, paragraf 27 i epidemiloven, der sikrede, at virksomhederne havde ret til erstatning, hvis de led tab som følge af restriktioner mod en epidemi. I al hast blev den fjernet, da landet lukkede ned i marts 2020.
Siden har folketingets partier vedtaget adskillige kompensationsordninger, der mildt sagt ikke har været tilstrækkelige!
I morgen er de politiske partier indkaldt til et møde for at drøfte, hvordan virksomheder i fremtiden skal kunne få erstatning i en epidemi.
Forud for mødet har en ekspertgruppe præsenteret en lang række principper, men én ting står klart, og dét er, at ekspertgruppen ikke lægger op til, at virksomheder skal have et retskrav på kompensation.
“Hvis anbefalingerne gennemføres, vil en regeringsleder i fremtiden kunne tvangsnedlukke erhverv efter lune og kompensere virksomhederne efter forgodtbefindende. Der må og skal være et retskrav, ellers er der tale om et paradigmeskift,” fortæller Mia Amalie Holstein, vicedirektør i SMVdanmark til Berlingske.
Det kan godt være, at visse politiske partier forsøger at glemme, at der engang var noget, der hed paragraf 27. Men SMVdanmark skal nok være den første til at minde om, at paragraf 27 aldrig burde have været afskaffet, og at den må og skal tilbage.
For i yderste konsekvens kan det gælde virksomhedernes overlevelse!