Generalforsamling med gejst

GF1Interessen for give sin mening til kende var stor, da Frederiksberg Erhverv onsdag den 6. april afholdt generalforsamling. Traditionen tro fik borgmester Jørgen Glenthøj lejlighed til at holde et oplæg om kommunens intentioner på erhvervsområdet, og med sine ord fik han flere gode input med sig hjem fra de mange forslag og kommentarer, der kom frem i løbet af generalforsamlingen.

“Det var meget glædeligt at opleve den gejst, der var blandt deltagerne, og også at opleve den opbakning til erhvervsforeningen, som deltagerne gav udtryk for”, siger foreningens formand, Christian Jensen.

GF2I sin beretning kaldte formanden Frederiksberg Erhverv for “en forening i forandring”, med henvisning til foreningens mange nye aktiviteter, som er blevet igangsat efter navneskiftet for ca. tre år siden – fra Frederiksberg handelsforening til Frederiksberg Erhverv.

“Vi er blevet mere handlekraftige, mere synlige og har fået vendt udviklingen, og det er godt. Alle som vil arbejde konstruktivt for erhvervslivet på Frederiksberg vil vi gerne tage en svingom med. Det gælder naturligvis også Frederiksberg Kommune”, sagde formanden som i øvrigt kunne fortælle, at der siden sidste generalforsamling var kommet 30 nye medlemmer til.

Inden selve generalforsamlingen blev der afholdt medlemsmøde, hvor Katja Viltoft og Anders Holst Jensen fra JJW Arkitekter bl.a. gav deres bud på udvikling af Frederiksbergs byrum inklusiv en fremtidsvision med kanaler gennem byen.

GF3Arrangementet, der foregik på La Oficina, sluttede ved skuespiller Christian Steffensen. Han gav en smagsprøve på en helt ny oplevelse, der denne sommer vil blive tilbudt på Frederiksberg: Byvandringer i henholdsvis H.C. Andersens og Storm P.’s fodspor, hvor skuespilleren vil agere look-alike samt kyndig formidler af historie, anekdoter og sang. Ydelserne vil blive udbudt via den nye turismeportal, VisitFrederiksberg.dk, som Frederiksberg Erhverv har udviklet med planlagt launch til maj.

Klik her for at downloade formandens beretning