Indbydelse til det offentlige LEVERANDØRNETVÆRK den 17. dec

Indbydelse til at deltage i det offentlige LEVERANDØRNETVÆRK

Private virksomheder kan på lige fod med offentlige afdelinger og institutioner varetage mange typer af offentlige serviceopgaver. Høje offentlige standarder, produkt- og serviceniveau, er, på samme måde som den private sektor, afhængig af den iderigdom og kreativitet, som følger med den frie konkurrence.

Frederiksberg Erhverv har det som en af sine målsætninger at øge omfanget og antallet af lokale virksomheder, som leverer serviceydelser til kommunen. Der er en række krav og udfordringer for lokale virksomheder, som skal håndteres bedst muligt, for at det kan lykkes. Det offentlige leverandørnetværk er et forum, hvor lokale virksomheder kan udveksle erfaringer og opbygge kompetencer til et bedre samspil med offentlige myndigheder.

Formålet med Det offentlige leverandørnetværk er:

At lokale virksomheder spiller hinanden bedre i samspil og modspil med kommunen, dens afdelinger, m.m.

Målgrupper:

  •  Er du erhvervsdrivende som leverer til kommunen – eller kunne du tænke dig at blive leverandør til kommunen?
  • Kan du have brug for at vide mere om, hvordan du kommer i betragtning til udbud fra Kommunen?
  • Er du beskæftiget med at hjælpe borgere, der søger job – eventuelt som underleverandør til kommunen?
  • Driver du forretning med et socialøkonomisk sigte – eller kunne du tænkte dig at gøre det?

Kom til et arbejdsmøde med orienterende indhold – hvor vi sammen kan styrke arbejdsgangene og udveksle erfaringer
Tirsdag den 17. december kl. 17 – 19
Kursustrappen, Kong Georgsvej 11, 2000 Frederiksberg

Du har muligheden for at deltage i det første møde og give dit bud på, hvad netværket skal arbejde med, og hvordan vi skal gribe det an.

Vores udgangspunkt er:

Vi – i Frederiksberg Erhverv – tror på, at mange opgaver løses bedst i direkte og tæt samarbejde mellem forskellige private erhvervsdrivende, og de lokale jobsøgende.

Vi tror på, at vi kan styrke kvaliteten af match mellem arbejdstagere og givere – fordi vi er tættere på markedet.

Vi tror på, at det er et forsøg værd at sætte de mange kommunale millioner i cirkulation blandt lokale og private aktører.

Målgrupper

Netværket er relevant for virksomheder der udbyder:

  • Kurser
  • Arbejdsformidling m.v.
  • Rengøring
  • Rådgivning
  • Coaching / stress coaching/ samtaleterapi

Tilmelding til mødet på info@frberhverv.dk
Timeldingsfrist senest d. 16. december kl. 12:00

Kontaktinfo:
Frederiksberg Erhverv, Gl. Kongevej 163, 1850 Frederiksberg C.
www.frberhverv.dk
info@frberhverv.dk