Medlemsmøde og ordinær generalforsamling (ny dato: 28/4) AFLYST

BEMÆRK: DENNE NYE DATO ER DESVÆRRE OGSÅ AFLYST GRUNDET COVID-19 (NY DATO FØLGER TIL EFTERÅRET)

Medlemsmøde & ordinær Generalforsamling
Tirsdag den 28. april 2020 kl. 18.00
(dette er en ny dato da den oprindelige dato blev aflyst pga COVID-19)
Restaurant Granen, Peter Bangs Vej 147, 2000 Frederiksberg C.

Frederiksberg Erhvervsforening anno 2020:
Sammen skaber vi byen – Din virksomheds fremtid? – vi arbejder mere og mere målrettet for dig!

Vi er på rette vej – vi får stadig flere aktive medlemmer og er i konstruktiv dialog med flere af kommunens afdelinger: Kultur og Vej & Park. Kom og hør mere om, hvad vi i Erhvervsforeningen har brugt kræfterne på i det forgangne år, vores planer for fremtiden og giv dine meniger om erhvervslivet på Frederiksberg til kende. Vi sørger for lækker mad i nye lokaler og vil derefter fremlægge highlights fra det forløbne år og fremtidens ideer og projekter, før vi går videre til Generalforsamlingen.

Du vil bl.a. høre om:
– Erhvervsforeningens vej til 500 medlemmer
– BID-projektet på H.C. Ørstedsvej
– Strategiarbejdet for Gl. Kongevej
– Frederiksberg Erhvervsnetværk / Forretningsudvikling
– Netværk for offentlige leverandører
– Frederiksberg Turistforum

Program

18.00: Dørene åbnes
18:25: Velkomst v/ Formand Christian Jensen
18.30: Velkommen til bords – middag
19:15: Medlemsmøde: Erhvervsforeningen version 2. Sammen skaber vi byen – Din virksomheds fremtid?
20:10: Kaffe og kager
20.30: Generalforsamling

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Årsberetning ved formand Christian Jensen
3. Revideret regnskab for 2019
4. Indkomne forslag: Medlemskab af SMV
5. Medlemskontingent. Bestyrelsen foreslår uændrede takster for kontingent. kr. 1.600,- ex. moms for medl. op til 5 ansatte og kr. 3.000,- ex. moms for medlemmer med 5 eller flere ansatte. Kontingentet opkræves halvårligt.
6. Valg til bestyrelsen i henhold til gældende vedtægter.
7. Valg af 1 suppleanter
8. Revisor: Time Vision Frederiksberg. Bestyrelsen foreslår genvalg
9. Eventuelt

Tilmelding

    Tilmelding kan også ske pr. mail til info@frberhverv.dk

    Ekstrakt af Regnskab for 2019

    Med venlig hilsen
    Formand Christian Jensen