Fremtidens detailhandel

Fremtidens Detailhandel på Frederiksberg

Frederiksberg  har potentialet til og vil være den mest bæredygtige og interessante handelsby i hele Ørestadsregionen.

Det kræver en målrettet indsats , hvor detailhandlen opprioriteres. Vores handelsgader skal tilpasses fremtidens forbruger, som vil efterspørge kombinationen af unikke butikker, personlig service og gode byrumsoplevelser med høj sikkerhed. Sidegaderne skal medtænkes i den samlede plan. Det kræver  en målrettet indsats omkring bæredygtighed og digitalisering, som retter sig imod små virksomheder.

Handelsgaderne – kræver en målrettet indsats omkring:

  • Parkering: Der skal bygges underjordisk parkering til bilerne i nær tilknytning til alle handelsgader. Hvor parkeringskælder har en aktionsradius for kunderne på 300 m. Afstand mellem parkeringskældrene skal max være 600 m.
  • Gående og cyklister skal have mere plads – det kan betyde at flere handelsgader bliver ensrettede for biler.
  • Byrum i og omkring handelsgaderne skal have et betydelig løft. Mere kvalitet i byrumsoplevelserne med ny belægning på gader og fortove.
  • Der skal i særlig grad indtænkes muligheder for udeservicering i og omkring restauranter og ude-salg uden for butikkerne.

Gennemtænkte løsninger henimod den bæredygtige handelsby:

  • Bæredygtig varetransport for alle kommunens institutioner og det samlede erhvervsliv på FRB.
  • Målrettet indsats omkring bæredygtighed og digitalisering som retter sig imod små virksomheder.
  • Styrk gadenetværkene og samarbejdet mellem butiksejere, borgerne og udlejerne i gaden.
  • Kommunal og bæredygtigt indkøb samles i udbud rettet imod lokale restauranter og detailhandel, herunder håndværk, bagere m.m.
  • Markedsdage rundt i byens handelsgader, hvor gaderne lukkes helt.