Masser af turisme-holdninger

Tiltrækning af turister og andre gæster til byen var temaet for Frederiksberg Erhvervs cafe-møde den 6. januar. De to oplægsholdere, kommunalbestyrelsesmedlemmerne Morten Jung (RV) og Laura Lindahl (LA) – henholdsvis kultur- og fritidsudvalgsformand og arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalgsformand – indledte mødet med hver sit korte oplæg efterfulgt af erhvervsforeningens formand, Christian Jensen. Derefter var ordet frit,[…]

Iværksætteri i folkeskolen

En årlig iværksætterdag for de større folkeskoleelever, hvor de unge møder en række af byens iværksættere og kan deltage i masterclass med deres yndlings-iværksætter. Det er et af elementerne i et oplæg fra Frederiksberg Erhverv til en iværksætterindsats rettet mod Folkeskolen. Oplægget er et helt uformelt “bestillingsarbejde”. På et af efterårets cafe-møder i erhvervsforeningen var temaet[…]