Masser af turisme-holdninger

DSC02750Tiltrækning af turister og andre gæster til byen var temaet for Frederiksberg Erhvervs cafe-møde den 6. januar. De to oplægsholdere, kommunalbestyrelsesmedlemmerne Morten Jung (RV) og Laura Lindahl (LA) – henholdsvis kultur- og fritidsudvalgsformand og arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalgsformand – indledte mødet med hver sit korte oplæg efterfulgt af erhvervsforeningens formand, Christian Jensen. Derefter var ordet frit, og det blev i høj grad udnyttet.

Mange forslag

Aftenens dialog bød på en række bud på muligheder for en øget markedsføring af byen. Blandt andet blev der talt både for og imod Frederiksberg Erhvervs oplæg (klik her og hent) til en styrket turismeindsats med blandt andet lokalt turistkontor og online-portal, og en lang række forslag og holdninger kom på banen:

DSC02718“Vi kan ikke markedsføre Frederiksberg alene, hvis vi f.eks. skal have international medieomtale.” “Det handler ikke om at opfinde en Frederiksberg-fortælling, vi skal bare fortælle, hvad der allerede findes her.” “Hvorfor var der ingen lokale restauranter med i Copenhagen Cooking arrangementet?” “Vi skal satse på unikke Frederiksberg-arrangementer”. “Hvis erhvervslivet vil se en udvikling på turismeområdet, så må de også være klar til at spytte i kassen.” “Vi skal invitere Copenhagen Capacitys korps af Goodwill-ambassadører til et besøg på Frederiksberg”, “Et Frederiksberg-fremstød skal komme indefra. Det starter hos os selv.” For blot nævne nogle af aftenens mange indlæg.

De store events

Både Morten Jung og Laura Lindahl nævnte Stella Polaris som et af de lokale events med mest potentiale til at tiltrække gæster til byen. Cisternerne i Søndermarken – og ikke mindst Ingvar Cronhammar-udstillingen samme sted – blev nævnt som et andet stærkt kort i markedsføringen af Frederiksberg. Flere andre events blev også nævnt.

DSC02729“Det er ubetinget kulturområdet, kommunens borgere er mest tilfredse med”, sagde Morten Jung med henvisning til kommunens undersøgelser af borgernes tilfredshed, ligesom han fremhævede to-timers parkeringen som en klar styrke ift. at tiltrække gæster til byen.

Laura Lindahl efterlyste en højere grad af frihed for handelslivet, så forretningsdrivende selv kan tage initiativet, og hun fremhævede bl.a. etableringen af et lille byrum på Godthåbsvej ud for Cafe Maude’s som et godt eksempel på at skabe plads til mere udeservering. “Hvor er alle restauranterne på Frederiksberg Alle?”, spurgte hun.

Høringsproces netop nu

Chef for ledelsesstaben i Frederiksberg Kommune, Thomas Wohlert var blandt deltagerne og gjorde opmærksom på, at kommuneplanstrategien, “Frederiksbergstrategien 2015“, netop nu er i høring. Den skal gælde for de kommende år og sætter de overordnede rammer for byens udvikling. Han opfordrede mødedeltagerne til at byde ind i høringsprocessen.

Også direktøren for Golden Days, Svante Lindeburg, deltog på mødet. Golden Days er en non-profit kulturorganisation, der formidler viden, historie og kultur, og direktøren gjorde klart, at organisationen også interesserer sig for at indgå samarbejder på Frederiksberg.

Godmodige stikpiller

Der var også tid til drillerier. Morten Jung mindedes den gang for flere år siden, hvor Frederiksberg Erhverv var udeblevet fra et møde om netop turismeudvikling og dermed nærmest selv havde havde sat sig uden for døren. Laura Lindahl foreslog, at erhvervslivet selv betalte for et turistkontor, hvortil erhvervsforeningens formand replicerede, at kommunen til dette formål måtte kunne afse en smule af indtægterne fra den dækningsafgift, den kræver ind hos byens virksomheder.

DSC02752Cafe-mødet blev afholdt på Betty Nansen Teatrets anneksscene, Edison Teatret, og efter over halvanden times ubrudt udveksling af meninger og ideer mellem deltagere og oplægsholdere sluttede flere mødet af med et glas i baren og videre snakke.

Næste cafe-møde er onsdag den 3. februar. Denne afholdes arrangementet hos JJW Arkitekter på Finsensvej – tilmelding her.