Veloverstået Generalforsamling

Onsdag den 22. marts blev Frederiksberg Erhvervs Generalforsamling afholdt i La Oficinas lokaler på Suomivej. Det blev til spændende oplæg, middag og kampvalg. (Læs evt. hele referatet fra Generalforsamlingen samt formandens årsberetning her: Referat af Frederiksberg Erhvervs Generalforsamling) Aftenen startede med oplæg fra formand Christian Jensen, der gav en kort gennemgang af foreningens rejse i det[…]