Veloverstået Generalforsamling

Onsdag den 22. marts blev Frederiksberg Erhvervs Generalforsamling afholdt i La Oficinas lokaler på Suomivej. Det blev til spændende oplæg, middag og kampvalg.

(Læs evt. hele referatet fra Generalforsamlingen samt formandens årsberetning her: Referat af Frederiksberg Erhvervs Generalforsamling)

Aftenen startede med oplæg fra formand Christian Jensen, der gav en kort gennemgang af foreningens rejse i det forgangne år. Herefter gav borgmester Jørgen Glenthøj et indblik i arbejdet med den kommende kommuneaftale, for til sidst at blive afløst af skoleleder Brian Jørgensen fra Tre Falke Skolen, som gav en levende beskrivelse af skolens samarbejdsmuligheder i erhvervslivet.

Den egentlige generalforsamling blev gennemført efter en god madanretning fra den lokale catering, Mæsk. Her var der lagt op til kampvalg.

Fire siddende bestyrelsesmedlemmer var på valg:

 • Carsten Oechsner
 • Michael Engelbrecht
 • Lars Billeschou

Thomas Rise og Lars Billeschou stillede dog ikke op til årets bestyrelsesvalg.

Efter et par valgrunder ser den nye bestyrelse således ud:

 • Christian Jensen (Formand)
 • Henrik Kragelund
 • Lars Jilsø
 • Tonny Lauritsen
 • Malene Katz (NY)
 • Martin Foss (NY)
 • Annette Finseth (NY)
 • Martin Nygaard, Suppleant
 • Jesper D. Lund, Suppleant (NY)

Se billeder fra Generalforsamlingen herunder: