Erhvervs- og turismepolitisk temadebat

Notat fra Formanden: Den 20. marts 2017 blev der afholdt en erhvervs- og turismepolitisk temadebat i Kommunalbestyrelsen. Forud for temadebatten var der lavet et oplæg fra forvaltningen. Når man læser notatet er det slående, hvor meget det erhvervspolitiske perspektiv betragtes ud fra et kommunalt forvaltningsmæssigt perspektiv. Stort set alt fokus er på kommunale institutioner, statslige[…]