Detailhandelsundersøgelse på Frederiksberg

Flere har henvendt sig til mig vedrørende besøg i butikken af konsulenter som er i gang med en detailhandelsundersøgelse i kommunen. Jeg har været i kontakt med Institut for Center-Planlægning for yderligere information.

De kan oplyse, at undersøgelsen drejer sig om faktuelle oplysninger omkring detailhandlen. Det gælder især den samlede omsætning af dagligvarer og udvalgsvarer i butikkerne. Derfor spørger de ind til butikkens omsætning. De bruger alene tallene til at vurdere handelsbalancen i kommunen og i hvor høj grad de eksisterende butikker udnytter det samlede forbrugspotentiale i kommunen. Oplysninger om omsætningen behandles fortroligt.

Analysen og omsætningstallene bruges således ikke til at vurderer butikkernes indtjeningsevne og økonomiske situation.

De samler endvidere oplysninger ind om butikkens bruttoareal. Her gælder det samme som ovenfor. Det bruges til den fremtidige planlægning af antal m2 til dagligvarer og udvalgsvarer butikker.

Bl.a. restauranter og behandlere får ikke besøg, men registreres i forbindelse med kortlægning af bylivet.

Christian Jensen
Formand, Frederiksberg Erhverv