Et blomstrende butiks- og erhvervsliv på Frb.

”Hvis vi skal bevare et varieret butiksliv på Frederiksberg efter Corona, så skal man ikke opkræve unødige ekstra skatter,” udtaler Lars Berg Andersen fra Liberal Alliance til FRB Bladet.

Der skal mere og andet til for at det kommer til at ske.

Liberal Alliance bør om nogen være bevidst om at der prioriteres på rådhuset, og at den prioritering foregår ved at stort set alle skatter og afgifter kører rundt i sin egen offentlige cirkulære økonomi. En cirkulær økonomi, hvor den offentlige forvaltning og offentlige institutioner og søsterorganisationer udgør hovedaktørerne i eksekveringen af erhvervspolitikken. Kast et blik på de kommunale erhvervshandlingsplaner – det er tydeligt, at erhvervslivets egne lokale aktører som Frederiksberg Erhvervsforening og de aktiviteter som foregår her, er skrevet helt ud af erhvervshandlingsplanen.

Forvaltningen har i kraft af sin centrale position i de kommunale beslutningsprocesser gjort erhvervspolitikken til et rent offentligt anliggende. Erhvervslivets udfordringer og forslag er blevet afvist eller i bedste fald ignoreret. Det kræver tydelig politisk vilje og mod til at bryde dette monopol og indgå et samarbejde med det lokale erhvervsliv.

En uklar arbejdsdeling gør det stort set umulig at få lavet en erhvervspolitik, der for alvor gør en forskel for det lokale erhvervsliv. Der er brug for en klar arbejdsdeling mellem forvaltningen med den kommunale erhvervsafdeling på den ene side og private aktører, her repræsenteret ved erhvervsforeningen, på den anden side. Der skal ryddes op i den unfair konkurrence.  

Der er nok at tage fat på og ovenstående er blot et blandt mange forhold, som skal ændres for at få en mere proaktiv erhvervspolitik på Frederiksberg.

Christian Jensen

Formand Frederiksberg Erhverv