En bedre strategi for Frederiksberg

Logo-Frederiksberg-Erhverv_1-1024x480Høringsperioden for de kommende års strategi for udviklingen i Frederiksberg Kommune er netop overstået, og Frederiksberg Erhverv har naturligvis leveret et høringssvar.

Stærkere brandingindsats

Blandt de centrale budskaber i erhvervsforeningens svar er en reaktion på kommunens slogan “Byen i byen”, som foreningen mener afspejler et alt for lavt ambitionsniveau i forhold til en branding af Frederiksberg som en selvstændig by og destination med sin egen unikke karakter.

Styrket iværksætterindsats

Frederiksberg Erhverv er til gengæld enig i kommunes fokusering på Frederiksberg som en vidensby med de muligheder for samarbejde mellem erhvervsliv og undervisnings-/forskningsmiljø, der er til stede. Erhvervsforeningen mener dog, at dette bør følges op af en langt stærkere indsats rettet mod iværksættere, end der lægges op til i kommunens strategi-oplæg.

Hindring for udvikling

I sit høringssvar peger Frederiksberg Erhverv på to forslag til konkrete indsatser i forhold til turisme/byliv og iværksætteri, som tidligere er fremsendt til kommunen. Erhvervsforeningen skriver endvidere i høringssvaret, at det opfattes som en væsentlig hindring for den lokale erhvervsudvikling, herunder netværksskabelse, at kommunen holder sig tilbage fra at indgå et tættere samarbejde med Frederiksberg Erhverv og dermed høste frugterne af uddelegere dele af erhvervsfremmeindsatsen til en aktør med over 100 år på bagen, et stærkt netværk i byens erhvervsliv og en fleksibel og omstillingsparat organisering.

Du kan hente hele høringssvaret inklusiv bilag som PDF-fil HER