Erhvervsnyt Januar – 2023

Godt Nytår til alle

Vi tager hul på et nyt år med stor uvished for hvad året vil bringe. Det har været og er fortsat en udfordrende tid for mange af os. På den ene side har vi fortsat forstyrrelser i forsyningskæderne, mangel på arbejdskraft, råvare- og energiprisstigninger som presser virksomhedernes omkostninger op. På den anden side er efterspørgslen i mange brancher aftagende som følge af forbrugernes reducerede købekraft og den usikre globale økonomi.

Det presser på for at vi som virksomhedsledere fremrykker og intensiverer arbejdet med forretningsudvikling: produktudvikling serviceudvikling og digitalisering. Og hertil kommer også indsatsen henimod et mere bæredygtige forretningsgrundlag.

 Mange af os kommer til, at placere os anderledes i markedet, øge produkt og serviceud-buddet, tilbyde nye teknologiske løsninger og skrue op for købsoplevelser m.m. Det er bl.a. nogle af de ting der arbejdes med i Frederiksberg Erhvervsnetværk. Her møder du dine erhvervskollegaer, hører spændende oplæg af kollegaer og rådgivere. Vi har taget hul på året med de første møder og har det din interesse så er du velkommen som gæst. Du finder mere information her: https://frberhverv.dk/erhvervsnetvaerk/

Frederiksberg som erhvervskommune blev i efteråret 2022 målt i DI’s erhvervsvenligheds undersøgelse, og her var konklusionen, at der er plads til forbedringer. En af de helt store udfordringer er at bibeholde og udvikle Frederiksberg som handelsby. Med mere end 500 butikker har vi en særlig udfordring.

Måler vi os med andre handelsbyer som Aalborg så er der tydeligt, at vi på Frederiksberg har forsømt at investere i byrummene i og omkring vores handelsgader. Her venter Frederiksberg kommune massive investeringer som vi skal have kommunalbestyrelsen at afsætte midler til.

Her er vi i skarp konkurrence med Hospitalsgrunden, som har mange politikeres bevågenhed.En prioritering af de sparsomme kommunale midler kommer vi ikke uden om og skal vi have en levende by med bæredygtige butikker skal der reserveres betydelige midler tilbyens rum i og omkring vores handelsgader. 

Med venlig hilsen
Christian Jensen
Formand
Frederiksberg Erhverv