Gadenetværket HC Ørsteds Vej – præsentation af visioner

Tirsdag den 12. november præsenterede det nye Gadenetværk på HC Ørsteds Vej de ideer og visioner, som er blevet debatteret over det seneste halve års tid i gruppen.

Visionerne gav grobund for god og konstruktiv debat under præsentationen, hvor også repræsentanter fra Frederiksberg Kommunes By-, Kultur- og Miljø-afdeling samt kommunalbestyrelsesmedlem Gunvor Wibroe (S) var til stede. Også Frederiksberg Bladet var mødt op til aftenens præsentation.

I løbet af forgående møder har gadenetværket kogt de mange visioner ned til tre bærende søjler:

1. En hyggeligere gade

Under temaet en hyggeligere gade blev der lagt vægt på at fortovene på HCØ i dag er så smalle, at der er svært at bevæge sig rundt samt, at den tunge trafik gør, at det ikke er attraktivt at opholde sig i gaden.

Derfor er der et stort ønske om at transformere HC Ørsteds Vej til en en hyggeligere gade, som både beboere og besøgende har lyst til at færdes og opholde sig i samt bruge som aktiv og indbydende handelsstrøg.

Det kan eksempelvis opnås ved at implementere mere begrønning i gaden samt øge fortovenes bredte. Øget parkering i sidegaderne blev ligeledes bragt på banen som et ønske.

2. Kulturelle dage på HC Ørsteds Vej

For at samle gaden yderligere, blev der fremsat et ønske om at planlægge nogle arrangementer for både beboere og erhvervsdrivende. Arrangementerne skal være lokalt forankrede men skal også kunne invitere besøgende indenfor.

Konkret blev der forslået en temadag med afsluttende folkekøkken, hvor borgere og besøgende spiser sammen. Maden købes naturligvis fra lokale restaurationer mens lokale foreninger inviteres til at vise deres aktiviteter frem.

3. Udnyt de tomme butikker

Da der i dag jævnligt står tomme butikslokaler hen mellem to ejere/lejere, skæmmer det gadebilledet og kan give et dårligt indtryk af butikslivet. Samtidig kan det have en uheldig domino-effekt. Derfor ligger der en klar vision om at aktivere de tomme butikslokaler så de fremstår levende og indbydende. Samtidig kan sådanne aktiviteter være med til at vise lokalerne frem for potentielle nye ejere/lejere.

Aktiviteter kunne eksempelvis være pop-op butikker, kunstudstillinger, intime musikarrangementer, foredrag mv.

Se yderligere beskrivelse og forklaring i præsentationen.

Gadenetværket vil arbejde videre med de tre visions-søjler og kæmpe for at gøre visioner til virkelighed. Med præsentationen i tirsdags blev der taget et stort skridt i den rigtige retning, og dialogen er nu åbnet med Frederiksberg Kommune, som så positivt på både netværket og de ideer, der blev fremlagt. Næste mål er at udvælge enkelte visioner og konkretisere dem til deciderede forslag, som igen kan præsenteres og senere udføres.

Hvis du har input eller gerne vil være en del af gadenetværket, kan du skrive til kontakt@victoraalund.dk eller blive en del af facebookgruppen “En hyggeligere gade” (søg på navnet og anmod om at blive medlem).