Generalforsamling 2015

Frederiksberg Erhverv afholdt den 25. marts ordinær generalforsamling. Formand Jesper Troels Jensen bød velkommen, hvorefter borgmester Jørgen Glenthøj holdt en tale, inden han måtte haste videre til et arrangement i anledning af næste dags indvielse af det udvidede Frederiksberg Centret.

Ekspert i branding, adm. Direktør Johan Adam Linneballe, Scandinavian Branding, holdt et spændende oplæg om branding af organisationer og byer. Chefkonsulent Lotte Schiøttz fra Bygge, Plan og Miljøafdelingen i kommunen gennemgik Frederiksberg Strategien og tankerne bag denne.

Download referat fra generalforsamlingen her.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.