Kødannelse – åbn alle butikker

Der er køer ved mange kiosker og dagligvareforretninger, som udleverer pakker med varer, kunderne har købt i net-forretningerne. Der er også kø ved erhvervsministeriets dør, hvor mange virksomheder stadig mangler at få deres sager behandlet mange måneder efter, de har haft brug for pengene. Køen er reelt større, da mange af dem, som ikke har fået deres ansøgninger godkendt fra første COVID-19 bølger, ikke kan søge igen fra anden bølg, før den første er godkendt.
Mange virksomheder oplever, at de beløb de så får udbetalt, ikke rækker langt. Ordningerne er generelt for små og stiller virksomhederne dårligere, jo længere tid der går med nedlukningen i forbindelse med COVID-19.

Frederiksberg Erhverv er med vores medlemskab af SMV Danmark med til at lægge et maksimalt pres på regeringen. Læs også, længere ned i dette nyhedsbrev, nytårshilsen fra Jakob Brandt, direktør i SMVdanmark.

De forhold som regeringen byder erhvervslivet, byder man ikke lønmodtagerne. Det er tankevækkende.
Det, som vi kigger lige ind i, er at mange virksomheder vil dø af iltmangel/pengemangel, som følge af de lange sagsbehandlingstider og utilstrækkelige ordninger i forhold til de udfordringer virksomhederne har fået, som følge af den politiske nedlukning grundet COVID-19.
Dagligvareforretningerne er stadig åbne, også dem i butikscentrene, mens mange af udbudsvareforretningerne er lukket ned frem til og med den 15. januar.

Vi anbefaler at alle forretninger – uden undtagelse – åbner igen, også dem i centrene.
Der er krav om brug af beskyttelsesmidler, og vi skal holde afstand. Det er muligt for alle at overholde dette, og derfor giver det ingen mening af lukke butikscentrene ned. Butikscentrene må tage det ansvaret på sig og vise det kan lade sig gøre at holde åbent, og det samme gælder for butikkerne i handelsstrøgene.
Som erhvervsdrivende er vores ansvar at vise, at vi tager ansvaret på os og skabe tryghed for vores kunder. Kommer der journalister forbi, så sørg for at have mundbind på – så alle kan se og høre vi tager ansvaret på os.
Gør vi ikke det – så har vi en statsminister og en regering, som er klar med flere nedlukninger. Det må vi gøre alt for at undgå.

Christian Jensen,
Formand for Frederiksberg Erhverv

En nytårshilsen fra direktøren i SMVdanmark – der presses på

Godt nytår!
Jeg håber 2021 vil give os afslutningen på coronakrisen og alle dens ulykkelige konsekvenser. Jeg ser frem til en tid, hvor vi i SMVdanmark i højere grad skal arbejde med udvikling og styrkelse af de mindre virksomheder – ikke kompensationspakker og nedlukninger. Men vi er der desværre ikke endnu.

 
Senest har jeg fået fagbevægelsen på nakken, fordi jeg nu mange gange har fremhævet, at erhvervslivet betaler prisen for krisen, mens lønmodtagerne slipper. Jeg taler konkret om aftalen om lønkompensation, der betyder, at virksomhedsejerne betaler mindst 10-25 pct. af lønnen, når staten har tvangslukket virksomheden og sendt medarbejderne hjem. Det er en uretfærdig aftale og er ikke en fair fordeling af byrden. Vi har foreslået, at man i stedet fuldstændig lader aflønningen være en sag mellem lønmodtagerne og staten, ved at give hjemsendte en midlertidig – og evt. forhøjet – dagpengesats.
 
Når virksomhederne skal betale løn uden at have indtjening, må man forlange, at kompensationen i det mindste bliver udbetalt lynhurtigt. Men faktum er, at vi har bunkevis af medlemmer, der venter i månedsvis. Vi har lagt maksimalt pres på Erhvervsstyrelsen og politikerne for at rette op på sagsbehandlingstiden, og arbejder løbende for at få pengene hurtigt ind på kontiene.
 
Med venlig hilsen,
Jakob Brandt, adm. direktør i SMVdanmark 

Inde i nyhedsbrevet kan du desuden læse, at samme Jakob Brandt i en pressemeddelelse fra 5. januar udtaler:

“De små virksomheder er hårdt pressede og lever lige nu fra hånden til munden. Efter et hårdt 2020 har mange opbrugt al opsparing, og en langvarig nedlukning vil både medføre fyringer og konkurser,” 

SMV kæmper netop nu for at momsindberetningen i marts allerede nu udsættes yderlige 6 måneder, som et rentefrit lån, da de seneste restriktioner frem mod 17. januar, ser ud til at blive forlænget. “Det betyder meget lidt for statskassen, men rigtigt meget for de små virksomheder,” siger han.

Læs hele nyhedsbrevet her: https://smvdanmark.dk/seneste-nyt/nyheder 

En hjælp til forbrugerne til at huske bæreposen – pris på 4 kr., for poser i såvel plast, som papir og tekstil

Et flertal i Folketinget har vedtaget ændringer i Miljøbeskyttelsesloven, og gjort det forbudt for forretninger at udlevere poser uden at kræve betaling. Det gælder fra 1. januar 2021.

Forbuddet mod gratis udlevering omfatter ikke kun plastikbæreposer, men også alle andre typer bæreposer med hank, herunder også bæreposer af papir eller tekstil.
Ud over minimumsprisen på almindelige bæreposer bliver det fra årsskiftet helt forbudt at udlevere de tynde plastikbæreposer, som typisk bruges til takeaway. Tynde plastikbæreposer må altså hverken udleveres gratis eller mod betaling.
De meget tynde plastikposer uden hank, der blandt andet anvendes til fødevarer af hensyn til hygiejne og forebyggelse af madspild, er undtaget fra forbuddet.

https://mst.dk/service/nyheder/nyhedsarkiv/2020/dec/saa-er-det-slut-med-gratis-baereposer/