Metro og byliv

Metro og byliv var temaet for det netop afholdte Slotskredsmøde, som blev afholdt på Frederiksberg Gymnasium.

Den sidste del af programmet bestod af en paneldebat, med følgende deltagere: Direktør Jørgen Nielsen, ZOO, Direktør Astrid La Cour, Frederiksberg Museerne, Center Manager, FRB Centret, CEO Jesper Winge Leisner, The One & Only Company, Klaus Kastbjerg, Madkulturens Hus, Co-Founder Maria Flora Andersen, Student House, Formand Christian Jensen, Frederiksberg Erhverv og Direktør Frederik Birket-Smith fra Strøm og Bas under Buen.

Formanden for Frederiksberg Erhverv Christian Jensen fik bl.a. følgende spørgsmål: Hvordan kan detailhandlen udnytte, at der kommer flere mennesker til Frederiksberg med en udvidelse af metroen?

På det spørgsmål svarerede formanden: Hvor meget butikkerne kan få ud af de nye metrostationer afhænger først og fremmest af hvor langt de ligger fra stationen. Tager vi dem som ligger tæt på inden for en radius af 200 – 400 meter.

Formanden nævnte tre udfordringer for butikkerne, som de må forholde sig til for at kunne få udbytte af flere mennesker i gaderne.

Åbningstider: Det første er åbningstiderne og her tænker han i første omgang søndagsåben og flere hverdage med aftenåben. Dette fordi at de nye besøgende som kommer med metroen, her kommer der nu flere om søndagen, ligesom det også kommer om aftenen.

Unikke butikker: Det andet er at blive ved med at gøre butikkerne unikke. Det som er særligt ved butikker på Frederiksberg, at de er autentiske og unikke. Dertil kommer, at byen og vores handelsgader, byens liv og byrum er en del af selve købsoplevelsen. Her har vi på Frederiksberg noget unikt at byde på. Det særlige ved byens butikker er, at der er tale om lokale butikker, hvor ejeren selv står i butikken indkøber egner mærker, lokalt håndværk og lokale design. Dertil kommer, at vi har meget få kædebutikker i vores handelsgader.

Autencitet: Den autencitet er hvad vores nuværende og nye besøgende efterspørger. Det kan vi udnytte ved at vi bliver ved med at holde en høj standard omkring alt det som gør vores butiksmiljø unikt.

Arbejd sammen og styrk de lokale butiksnetværk: Butikkerne skal blive bedre til at arbejde sammen. Det gælder om markedsføring og lokale gadeevents, butiksevents etc.

En af de øvrige klare budskaber som fra flere paneldeltagere var behovet for et bredt samarbejde mellem alle aktører som tiltrækker besøgende til Frederiksberg.

Og det er netop hvad Frederiksberg Erhverv har taget initiativ til i samarbejde med den kommunale erhvervsafdeling. Samme dag som slotskredsmødet blev afholdt blev der sendt en invitation ud til centrale aktører som ZOO, FRB Centret Frederiksberg Museerne m.fl. og så Frederiksberg Erhverv som repræsenterer restauranter og byens butikker m.fl.