Netværksmøde – åben for gæster – fredag d. 4. juni kl. 08.00 – 10.00

Netværk  og gedigen, god sparring fra kompetente kolleger, er næsten altid  den bedste investering af tid, når man vil noget med sin virksomhed. Du kan dukke op i Frederiksberg Erhvervsnetværk allerede på fredag som gæst.Du investerer to timer af din tid – du får uden tvil meget mere tilbage. 

Programmet for denne fredag er  to indlæg. Først fortæller  Dorthe Hass, fra Garn- i- ture http://http://www.garn-iture.dk/ om sin virksomhed, der er et  med bud på moderne håndarbejde med  egne designs. Hun deler også sine tanker om fremtidens detailhandel.

Dernæst vil Kevin Peter Gade dele sin oplevelse om samarbejde og hjælp fra Copenhagen Business Hub – Erhvervshus Hovedstaden. Hans firma, Open Company, er en dansk IT-virksomhed med fokus på enterprise- og sikkerhedsløsninger. https://opencompany.dk/

Arrangementet afholdes  på  Kursustrappen, Kong Georgsvej 21, baghuset.

Du  er velkommen som gæst, men der er begrænset pladser, så det er først til mølle princippet.

Tilmelding: https://forms.office.com/r/BR5v0iTBiw

NB: Husk at medbringe  en negativ Covid test, som er mindre end 72 timer gammel.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Frederiksberg Forsyning graver VIDERE i krydset Nyelandsvej/Falkoner Allé – ny forventet slutdato 25. juni og weekendarbejde 5.-6. juni

Forsyningen oplyser følgende om status pr. 1. juni.

Vi arbejder fortsat på højtryk på Nyelandsvej og i krydset Nyelandsvej og Falkoner Allé og har pt. 18 medarbejdere, heraf 8 graveteams, koblet på opgaven. I sidste uge, uge 21, har vi bl.a.

• afsluttet renoveringen af stikledningen til brandhanen ud for Nyelandsvej 13
• sat en ny Ø300 ventil foran Frederiksberg Centeret – Falkoner Alle 21 – og reetableret
• skyllet transportledningen i Nyelandsvej og fjernet forureningskilden
• udført størstedelen af vandledningsarbejdet i krydset Nyelandsvej/Falkoner Alle – 80 % er udført på vestsiden og 95 % er udført på østsiden

Vi er stødt på lang række udfordringer undervejs, der desværre betyder, at projektet bliver forsinket, så den forventede slutdato nu er den 25. juni. Det indebærer desuden, at vi arbejder den kommende weekend den 5.-6. juni fra 9-16.
Vi har ramt en boks med et elkabel, hvis placering ikke var helt korrekt gengivet på kortene. Konstruktionen har vist sig at være i dårlig stand, og Radius har af hensyn til forsyningssikkerheden derfor besluttet at renovere den. Dette arbejde skal koordineres med vores, og det kommer til at betyde, at der skal graves yderligere i krydset. 
Fordi både vand- og gasledninger i området er gamle og derfor porøse, har vi haft flere akutte brud, som har bidraget til at forsinke arbejdet. 
Det har også vist sig at tage længere tid end forventet at skylle transportledningen ren.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Ny frist for slutafregning for kompensationspakker

Erhvervsministeriet har netop meddelt os, at fristen for at indberette dokumentation til slutafregning for covid-19 relateret kompensation bliver skubbet fra den 30. juni 2021 til den 30. september 2021.
 
Fristforlængelsen kommer til at gælde for slutafregningen på tværs af alle Erhvervsstyrelsens kompensationsordninger for foråret 2020, herunder slutafregningen for faste omkostninger, lønkompensation og selvstændige mv.

__________________________________________________________________________________________________________________________

Visit Frederiksberg Restaurant & Shopping guide er igen på gaden

Visit Frederiksberg udkommer nu igen med en  Shopping & Restaurant guide gennem nyhedsbrev, på Facebook og Instagram.Tilmeld dig nyhedsbrevet på http://visitfrederiksberg.dk

Hvis du vil tegne en annonce kan du henvende dig til Julie Lai Jensen på mail: julie@frberhverv.dk

__________________________________________________________________________________________________________________________

Hjælp os med at hjælpe dig – tag os når du laver opslag på Sociale Medier

Brug hashtagget #visitfrederiksberg når du laver opslag. Så kan vi bedre dele, like og genanvende dine opslag – så får det en større rækkevidde – og arrangementer kan evt. lægges på www.visitfrederiksberg.dk
Sammen skaber vi byen!

Copyright © * 2021 Frederiksberg Erhverv, All rights reserved.

Postadresse:
info@Frberhverv.dk

If you don’t want to receive any more newsletters:
send 1212 to this number :+45 4091 9683
or send 1212 to info@visitfrederiksberg.dk
and we will remove you from our newsletters list.

Opsig dit nyhedsbrevFå nyhedsbrevet sendt til en anden mailadresse