November 2023

Indhold

  • Frederiksberg Virksomhedsguide
  • Har vi glemt hverdagsiværksætterne?
  • Grøn iværksætteri og Bæredygtig virksomheder

Frederiksberg Virksomhedsguide

Vi er sammen om byen og byens liv

Kære medlemmer Vi er mere end 3.000 virksomheder heraf mere end 500 detailhandlere og restauranter på Frederiksberg. Erhvervs- detailhandels- og restaurationslivet er en vigtig del af fortællingen om

Frederiksberg. I Frederiksberg Erhverv bestræber vi os hele tiden på at blive bedre til at brande vores by, vores virksomheder, restauranter og butikker. Derfor har vi taget initiativ til Frederiksberg Virksomhedsguide.

Frederiksberg Virksomhedsguide er en platform, hvor kunder og virksomheder kan møde hinanden. Med FRB Virksomhedsguide vil vi forene behovet for gøre det nemme for dem som søger virksomheder på Frederiksberg og behovet for en fælles markedsføringsplatform for virksomheder på Frederiksberg. En markedsføringsplatform der supplerer virksomhedernes egne markedsføringsaktiviteter. Som medlem bliver du automatisk optaget i Frederiksberg Virksomhedsguide med en eksklusiv visning. Du har mulighed for at gøre dig og din virksomhed ekstra synlig ved at tegne en særlig kategori-annonce.

Du kan tegne en kategori-annonce ved at bruge dette link: https://frberhverv.dk/

Sammen skaber vi byen.

Med venlig hilsen

Christian Jensen

Formand


Hov, glemmer vi kontakten til hverdagsiværksætterne?

Regeringens nye iværksætterstrategi skal understøttes med en 1,5 mia. kr. stor investering frem mod 2027. Det er en ambitiøs plan, der naturligt skaber stor opmærksomhed. Men har vi ikke glemt nogle?

I forarbejdet til strategien har Erhvervsministeriet udarbejdet rapporten ”Iværksætteri i Danmark – aktuelle udfordringer” (juni 2023) og Folketingets Erhvervsudvalg har afholdt høringer om emnet.


Grønt iværksætteri og Bæredygtige virksomheder?

For at lykkedes med den grønne omstilling er det nødvendigt at mobilisere erhvervslivet – både grønne start-ups, mindre virksomheder med en grøn dagsorden og virksomheder, der efterspørger ideer og indsigt til at arbejde mere bæredygtigt. Derudover skal vi også inspirere lokale ildsjæle, der arbejder med bæredygtighed, til at gå videre med deres ideer og drømme som iværksættere. 

torsdag den 30. november 2023

15.00  17.00

Frederiksberg Forsyning

Stæhr Johansens Vej 38 Frederiksberg, 2000 Denmark