Ny Event Service på Frederiksberg

IMG_1088Som følge af, at der kommer flere og større events på Frederiksberg har Frederiksberg Erhverv taget initiativ til at starte en Event Service.

Eksterne eventarrangører efterspørger i stigende grad samarbejde om at organisere mad- og drikke ved lokale events. Foreningen kan hurtigt formide kontakt mellem disse aktører og virksomheder i vores medlemskreds, vi ved er i stand til at levere dette og ønsker at deltage som leverandør.

“Vi ser det som en vigtig opgave for foreningen at fremme den lokale deltagelse ved byens mange events, da det er med til at markedsføre Frederiksberg som en kulinarisk og kvalitetsbevidst oplevelses-by”, siger formand for Frederiksberg Erhverv, Christian Jensen.

Event Service henvender sig således både til eventarrangører og enkeltvirksomheder og tilbyder udover formidling bl.a. favorable udlejningsvilkår for mobile salgsvogne/salgsboder.