Cafe-møde sprudlede af ideer

DSC00063En shuttle-bus, der kan give turister og gæster et lift fra Zoo til Frederiksbergs bymidte. En transportkorridor mellem Frederiksberg og Carlsberg-byen. Levendegørelse af historien i byrummet med QR-koder, der linker til videofortællinger og lignende.

Det var nogle af de indlæg, der kom frem, da Frederiksberg Erhverv den 3. februar igen havde arrangeret cafe-møde. Denne gang med oplæg fra byrådspolitikerne Michael Vindfeldt (Soc. Dem.) og Balder Mørk Andersen (SF).

Veloplagte politikere

De to politikere indledte med hver sit meget veloplagte oplæg, hvor de inviterede til debat og gode indfald under aftenens tema: trafikforhold, byrum og forbindelseskorridorer i relation til både borgere og turister. Balder Mørk Andersen efterlyste flere egne Frederiksberg-events som f.eks. beachvolley på Rådhuspladsen, og der var bred opbakning til hans ide om en shuttle-bus, der kan samle Zoo’s gæster og give dem et lift til Frederiksbergs bymidte, hvor de kan tage på shopping eller restaturantbesøg inden hjemturen.

DSC00065Cyklister og P-pladser

Michael Vindfeldt gjorde klart, at man må prioritere hensynet til de bløde trafikanter over behovet for P-pladser, men han sagde samtidig, at han var helt bevidst om erhvervslivets behovet for P-pladser. Balder Mørk Andersen mindede forsamlingen om, at mange kunder også kommer frem på cykel, og også har brug for parkeringsmuligheder.

Formanden for Frederiksberg Erhverv, Christian Jensen, gjorde opmærksom på, at det forslag, som foreningenen har leveret vedrørende den nye Grundtvigsvej Skole, rent faktisk tager meget mere hensyn til de bløde trafikanters trafiksikkerhed end den løsning, kommunen har vedtaget.

Luk Carlsberg-byen ind

Flere nævnte den nye Carlsberg-by som et oplagt indsatsområde med henblik på at tiltrække flere gæster/kunder til Frederiksberg. Og hele forsamlingen syntes enige om, at der bør arbejdes på at skabe en naturlig forbindelseskorridor fra den nye bydel til naboen Frederiksberg.

DSC00052Sæt fokus på merværdi

Begge politikere var enige med Katja Viltoft, partner i JJW Arkitekter der var vært for cafe-mødet, i at det er vigtigt altid at stræbe efter “merværdi” i byudviklingen, også i de tiltag som gøres af ren og skær nødvendighed. Balder Mørk Andersen roste desuden Frederiksberg Erhverv for at foreningens erhvervsindsats i de seneste måneder er styrket markant og sagde i den forbindelse, at han i flere år netop havde savnet større slagkraftighed fra erhvervslivet.

Der var masser af kommentarer og ideer fra deltagerne på aftenens møde, og begge politikere bød i deres afsluttende kommentarer yderligere ideer velkomne pr. mail.