Nyheder (AUGUST 2019)

Nye samarbejdspartnere og en tak til Frederiksberg Fonden

Sommeren er ved at være forbi og efteråret med nye opgaver trænger sig på. Erhvervsforeningens bestyrelse er klar. En af opgaverne er at øge indtægterne og skaffe flere midler til at understøtte foreningens aktiviteter. Det er bl.a. akut behov for at forbedre og øge markedsføringen og brandingen af Frederiksberg som en attraktiv handelsby.

Detailhandlen er udfordret mere end nogensinde og det kræver en ekstraordinær indsats. Vi har naturligvis orienteret os lidt blandt andre erhvervsforeninger. Flere laver partnerskabsaftaler med lokale virksomheder og andre har lavet partnerskabsaftaler med kommunen. Vi har fra Erhvervsforeningens side tilbudt os som partner over for kommunen og tilbuddet gælder stadig.

Bestyrelsen har besluttet at påbegynde arbejdet med at etablere partnerskaber med lokale virksomheder og vi fortsætter dialogen med kommunen og vil fortsætte arbejdet med at fremsætte forslag til initiativer på erhvervsområdet der står mål med de udfordringer erhvervslivet står over for. 

Derudover vil vi igangsætte en række crowdfundingsaktiviteter, med det formål at tilvejebringe flere midler til bl.a. den fælles markedsføring af byens butikker, branding af byen som en attraktiv handelsby, samt til vores Gadenetsværks arbejde, de såkaldte BID-projekter.

Sideløbende med disse aktiviteter påbegynder vi et udviklingsforløb sammen med INVIO som hører under Teknologisk Institut. De er med i udviklingen af foreningens BID projekter/gadenetværk som bl.a. er startet op på H.C. Ørstedsvej. (BID = Business Improvement District) – et samarbejde mellem erhvervsdrivende, beboere og øvrige interessenter om at løfte det lokale område de driver virksomhed i og bor i. I den forbindelse skal der lyde en stor tak til Frederiksberg Fonden som har gjort det muligt at påbegynde BID projekterne. INVIO vil endvidere bistå os med udvikling af projekter som er relevant at få kommunen med i.

Vi har ligeledes indgået et samarbejde med Væksthus Hovedstadsregionen. Med den nye erhvervsfremmelov, er meget af den lokale erhvervsservice i kommunerne flyttet over til det regionale væksthus. Det ser vi positivt på fra Erhvervsforeningens side. Inden længe vil I på hjemmesiden kunne finde information om samarbejdet med Væksthuset som bl.a. omfatter rådgivning omkring iværksætteri, forretningsudvikling, grøn omstilling m.m.

I forlængelse heraf mangler vi bare, at kommunen gennemfører de nødvendige besparelser på den lokale erhvervsservice som nu er blevet overflødig som følge af den nye erhvervsfremmelov. Vi er netop i gang med at færdiggøre Erhvervsforeningen forslag og kommentarer til det kommunale budget for 2020. Som tidligere annonceret arbejder Erhvervsforeningen tillige for at styrke kulturen og det er naturligvis med i budgetforslaget.

Vi glæder os til at fortælle mere om de enkelte projekter i løbet af efteråret.

Formand
Christian Jensen 
Aug 2019

Info møde om METRO cityringen

Den 29. september åbner M3 Cityringen, der med 17 nye stationer forbinder Københavns brokvarterer med Frederiksberg og Indre By.
Cityringen åbner op for helt nye rejsemønstre for tusindvis af nye pendlere, turister og handlende, der kommer til at bruge de nye metrostationer hver dag. Det kommer til at have en stor betydning for erhvervs- og kulturlivet omkring de nye og nuværende metrostationer.

I forbindelse med Cityringens åbning inviterer Metroselskabet til informationsmøde, hvor vi vil:

  • Informere om Cityringen
  • Orientere om planlagte aktiviteter på åbningsdagen
  • Fortælle overordnet om, hvilke muligheder I har for at forberede jer på åbningen

Informationsmødet afholdes onsdag d. 28. august 2019 kl. 9:00-10:30 på Metrovej 5, 2300 København S.

I kan tilmelde jer informationsmødet her med navn, titel og organisation/virksomhed på alle deltagere. Frist for tilmelding er d. 23. august 2019.

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til 
Sandvall Webdesign & Grafik
New Cardiolab