Nyheder (maj 2019)

Erhvervsskat & flagning – hvor blev flagene af?

I forbindelse med FRB Dagene har flere butikker efterlyst flagstænger i gaderne. Det ville have pyntet med flag i gaderne og bidraget til at gøre oplevelsen endnu bedre. Nogen har fået den forklaring at flagene er sparet væk. Det er nok ikke helt rigtigt – for hvis det var tilfældet, så ville pengene jo være sparet væk og det er de ikke. Opsætning af flagene ville kunne gå ind under erhvervsservice og til at dække udgifterne til erhvervsservice opkræver kommunen en særlige erhvervsskat – dækningsafgiften. Mere end 50 mill. kr. kommer der i kommunekassen til det formål.

Det er mange år siden kommunalbestyrelsen valgte at indføre den særlige erhvervsskat – dækningsafgiften. Kommunerne fik i sin tid mulighed for at opkræve den særlige erhvervsskat med det formål at dække udgifterne til erhvervsservice.

Nu er problemet blot det, at i dag går kun en mindre del af indtægterne fra den særlige erhvervsskat til dækning af udgifter til erhvervsservice. Hovedparten af indtægterne fra den særlige erhvervsskat går til andre formål. Så – pengene er der endnu – de er ikke sparet væk – de bliver bare brugt til andet formål. Det vi oplever, er nok snarere at der er tale om en omprioritering af midlerne væk fra erhvervsservice over til andre serviceområder.

Hvorfor gør kommunalbestyrelsen det – vil nogen nok spørge. Det er ikke sikkert kommunalbestyrelsen har taget konkret stilling til denne omprioritering. Det kan være, kommunalbestyrelsen ikke er opmærksom på at midlerne fra den særlige erhvervsskat bliver brugt til andet formål end det de er tiltænkt, ganske enkelt fordi de ikke er blevet gjort opmærksom på det.  Det kan være at omprioriteringen af midlerne er foregået løbende hen over mange år og foregår rent administrativt.

Hvis der er tale om en besparelse så ville det være en ærlige sag. Det kan vi alle forstå. Men der er nok snarere tale om en administrativ omprioritering af midlerne – og så kan det være en langt mere alvorlig sag.

Erhvervsforeningens holdning er klar – indtægterne fra den særlige erhvervsskat skal gå direkte til erhvervsservice. Vi er ikke afvisende for at bruge dele af indtægterne fra den særlige erhvervsskat til f.eks. kulturen, som vi har foreslået tidligere. Det kræver blot, at dette aftales med erhvervslivet – det er jo der pengene kommer fra.

Formand Christian Jensen
Maj 2019