Nyhedsbrev Oktober 2023


Frederiksbergs fremtid som handelsby

Efter de netop overståede budgetforhandlinger i Frederiksberg kommune står en af de helt store
udfordringer stadig uberørt hen. Dette på trods af, at vi nu kommer til at betale mere i skat med det nye
kommunale budget for 2024. Fredning af Solbjerg Kirkegaard fylder meget i budgettet for 2024 og er uden tvivl vigtigt for synliggørelsen af vores historie og selvforståelse. Men det er som om vores kære politikere har glemt at historien først får rigtig betydning når den relateres til de aktuelle udfordringer for byen. Gør vi ikke det, kommer vi til at gå baglæns ind i fremtiden og derved mister vi orienteringssansen.


Det vi oplever rundt i byen er, at flere og flere butikker lukker ned og der kommer ikke nye til. Det vil
langsom forvandle Frederiksberg til en by præget af tomhed. Tomhed er det frodige bylivs værste fjende.
Alle der har kørt igennem byer rundt i landet med tomme butikslokaler kender fornemmelsen. Her stopper man ikke op – her venter ingen oplevelser og fortællingen om byen bliver fortællingen om tomhed – og det skaber kun mere tomhed.


Ligesom Solbjerg Kirkegaard ikke føles tom – fordi den fortæller historie – så fortæller byen med vores
mange butikker en historie om et aktiv byliv som en vigtig ramme om vores hverdag, arbejdsliv,
iværksætterånd og bæredygtige virksomheder. Alt sammen brikker for vores selvforståelse forankret i
vores by og byens liv.


En analyse fra DI* fortæller os, at hver tredje detailhandelsvirksomhed kom ud af 2022 med røde tal på
bundlinjen. Og kombinationen af butikkernes røde tal på bundlinjen og politikernes baglæns gang ind i
fremtiden – lukker butikker. Det ser vi desværre med alt tydelighed også her på Frederiksberg. Tomheden
begynder at brede sig.


Frederiksberg Erhverv har i Erhvervsrådet argumenteret for, at der skal bruges mere end 200 mill. kr. på at
opstarte en opgradering og udvikling byens handelsgader. Det har været forsømt i årtier og fortsætter vi ender det med at handelsgaderne kan fredes på samme måde som Solbjerg Kirkegaard. Her blot med den begrundelse at den historie der fortælles her er, at sådan så handelsgaderne ud fra en svundet tid og som et eksempel på mangel på rettidig omhu.


I Frederiksberg Erhverv fortsætte vi vores bestræbelser på at udvikle byens handelsliv. Lige om lidt kommer der en ny udgave af Visitfrederiksberg og der er en ny komplementerende platform på vej: Frederiksberg Erhvervsguide. To vigtige platforme for markedsføring af detailhandlen og virksomheder på Frederiksberg.

Efterårets erhvervskonference kommer til at handle om hvordan vi samler de lokale kræfter i en fælles sag om at bevare et frodigt byliv på Frederiksberg.


Christian Jensen
Formand Frederiksberg Erhverv


*Kilde: DI Analyse: Hver tredje detailhandelsvirksomhed kom ud af 2022 med røde tal på bundlinjen.
September 2022.


SMVDanmark

Ny analyse: De mindre virksomheder uddanner lærlinge – de store halter efter

Virksomheder med under 100 ansatte leverer 2 ud af 3 lærepladser på det private område i Danmark. Jo større virksomheden er, jo færre lærlinge har den, når man korrigerer for størrelsen.

De små og mellemstore virksomheder løfter derfor et stort uddannelsesansvar, mener SMVdanmark, der bl.a. anbefaler, at man gør det lettere for mindre virksomheder at dele en lærling.