Erhvervsfremmesystemet og den lokale erhvervsfremme

Onsdag den 3. maj 2023 var formand Christian Jensen på besøg i Erhvervsministeriet sammen med to repræsentanter fra SMV Danmark.

Emne for mødet var den igangværende evalueringen af erhvervsfremmesystemet.

Vores budskaber til Ministeriet i kort form:

Erhvervsfremmesystemet er blevet ineffektivt og omkostningstungt.

Systemet er tilrettelagt og administreres med for meget fokus på erhvervsfyrtårne og de store virksomheder.

Der er brug for en mere klar arbejdsdeling mellem statens rolle, kommunernes rolle og det lokale erhvervslivs rolle.

Staten skal stå for finansieringen af Erhvervsfremmesystemet den regionale erhvervsfremme med de regionale erhvervshuse. De regionale erhvervshuse skal alene have fokus på den specialiserede rådgivning og den mere teknologitunge og forskningstunge iværksætterindsats.

Det lokale erhvervsfremme skal have en mere synlig rolle i det samlede erhvervsfremmesystem med fokus på den almene virksomhedsrådgivning, erhvervsnetværk og iværksætteri.
Den lokale erhvervsfremmes rolle bliver bl.a. at bidrage til at skabe efterspørgsel efter den specialiserede rådgivning fra de regionale erhvervshuse.

Der hvor de ikke findes i dag, skal der etableres selvstændige ikke kommunale erhvervshuse med lokale ejerskab blandt kommunens lokale erhvervsliv/erhvervsorganisationer. Kommunens rolle er alene at stå for finansieringen af den lokale erhvervsfremme sammen med staten.

Det lokale ejerskab er nøglen til at skabe en mere effektivt og målrettes indsats over for små og mellemstore virksomheder.

Den lokale erhvervsfremme organisation skal have særskilt adgang til dele af de nationale og regionale puljemidler med henblik på at målrette dem til SMV-virksomheder. Det skal endvidere være muligt for de lokale erhvervsfremmeorganisationer at pulje midlerne, og målrette dem en brede lokal indsats inden for områder som kræver en særlig indsats, hvori der indgår flere lokale SMV-virksomheder.

For at gøre det nye erhvervsfremmesystem mere interessant og anvendelig for SMV-virksomheder er det vigtigt at:

* trække administration, ansøgningsproces, projektstyring og afrapportering væk fra de små virksomheder ved at lade dette overgår til de lokale erhvervsfremmeorganisationer.

* der kommer flere lokale ansigter på erhvervsfremmesystemet med lokale virksomhedsrådgivere som er direkte involveret i at skabe stærke lokale erhvervsnetværk, øge behovsafklaringen og rådgiverbevidsthed bland lokale virksomheder.

Vi gjorde opmærksom på, at det er vigtigt at erhvervsfremmesystemet særligt i hovedstadsområdet tvinger kommunerne her til at føre en aktiv erhvervspolitik. Som det er nu – er de fleste kommuner passivt medvirkende og det er hovedårsagen til at erhvervsfremmesystemet er blevet ineffektive og omkostningstungt.

En særlig tak herfra til chefkonsulent Niklas Winther og politisk konsulent Signe Bøgevald Hansen fra SMVDanmark for at få aftalt mødet med Erhvervsministeriet.

Med venlig hilsen
Christian Jensen
Formand Frederiksberg Erhverv