Offentlig Leverandør Netværk: møde (11.marts 17.00 – 19.00)

Tid og sted

ONSDAG DEN 11. MARTS KL. 17.00 – 19.00 HOS KURSUSTRAPPEN, KONG GEORGS VEJ 11, BAGHUSET, 2000 FREDERIKSBERG

Program

1. Velkomst
v/Christian Jensen


2. Kort opsamling fra sidste møde – samt” dagens tekst”
v/ Adam Hey

3. Forskellige udbudsformer og erfaringer vedrørende arbejdet med virksomheder, der ønsker at komme i spil som leverandører til det offentlige (20-25 min.)
v/ Ulrik Asbjørn fra TVC-advokaterne

4. Erfaring med tilbud til flere kommuner vedr. opgaven “Særlig Tilrettelagt Undervisning” (STU) (20-25 min.)
v/ Helle Bøtcher
Kursustrappen har budt ind på denne opgave – og har vundet en delaftale!

Hvad går opgaven ud på – og hvordan får kommunerne typisk leverandører i spil?
v/ Helle og Adam

Hvilke interne afklaringer gør sig gældende for kommunerne før et evt. udbud sammen med andre kommuner?
v/ Adam

Hvilke overvejelser og udfordringer har Kursustrappen været igennem under tilbudsprocessen?
v/ Helle

(KORT PAUSE)

5. Forberedelser og afklaringer forud for et eventuelt tilbud på en kommunal opgave vedr. “Vaskeri” (20-25 min.)
v/Marina Villems, Kirkens Korshær/Vaskeri.
Spørgsmål/kommentarer til Marina med udgangspunkt i konceptet “LØVENS HULE” fra TV!

6. Det videre arbejde i Leverandørnetværket, herunder tema/dato for næste møde (15 min.)
v/Adam Hey
Mulige emner/temaer for det næste og følgende møder – bl.a. med afsæt i deltagernes profil.

7. Sandwich, afslutning og tak for i dag!