Personlig betjening og specialbutikker er signaturen på Peter Bangs Vej

Den personlige betjening og specialbutikker er hvad flere af butiksejerne på Peter Bangs Vej betragter som det unikke ved deres handelsgade. Mødet blev afholdt den 31. januar 2017, hvor der deltog 8 butiksejere fra gaden og 2 repræsentanter fra Frederiksberg Erhverv.

Hvordan skal Peter Bangs Vej markedsføres i fremtiden?

Et af de emner som blev berørt var: Hvordan skal Peter Bangs Vej markedsføres i fremtiden? Der var bred enighed om at den personlige betjening, fagligheden og håndværket er det Peter Bangs Vej skal markedsføres på. Dertil kommer gaden mange specialbutikker som er med til at give gaden dens unikke karakter og som tiltrækker kunder fra både nærområdet og kunder som kommer langvejs fra. De gode p-forhold med 1 times parkering er med til at gøre det attraktivt at shoppe på Peter Bangs Vej. Kunderne er typisk stamkunder og loyale kunder som er værdifulde ambassadører for gaden og den butikker.

Hvordan kan flere kunder trækkes til gaden?

Det blev også drøftet hvordan der kan arbejdes med at tiltrække flere kunder til gaden. Her peges der på en omlægning af buslinie 15. Buslinien blev desværre for tre år siden omlagt så den ikke længere kører ad Peter Bangsvej. Det betyder at kunder som kom vest fra, Rødovre og Hvidovre m.m ikke kan stå af i gaden og handle her. De ser i øvrigt deres største konkurrent som værende Rødovre Centret og derfor er en omlægning af buslinien tilbage til Peter Bangs Vej vigtigt for gadens butikker.

Derudover blev der talt om at gøre gaden mere attraktiv at opholde sig i med flere bænke og små byrum opholdsarealer, f.eks. ud for kirken. Hertil kommer bedre muligheder for parkering af cykler.

Alle er generelt positiv indstillet på at afvikle events i samarbejde med kommune og Frederiksberg Erhverv, ligesom en koordineret indsats omkring kampagne og butiks-events er nødvendig for en mere positiv branding af gaden.

En lukning af gaden i forbindelse med FRB Dagene står højt på ønskelisten.

Udfordringer for gaden butikker

Udfordringer for gaden retter sig først og fremmest mod kommunen. Der er en generel opfattelse af at kommune ikke bakker konstruktivt op om erhvervslivet i gaden. Det gælder f.eks. kommunikationen og håndteringen af skilte foran butikkerne som opfattes som meget regid.

Endelig er flere trætte af lokale politikere der fremsætter forslag f.eks. om etablering af midterrabat i gaden uden på nogen måde at kommunikere med gaden butikker herom. De ser det som manglende respekt for gadens butikker og det er for dem fint at der fremkommer forslag om mulige forbedringer, men politikerne bør gøre sig den ulejlighed at drøfte det med gadens beboere og gadens butikker inden forslaget bliver lagt frem i kommunalbestyrelsen.

Der var en general opfattelse, at den manglende opbakning fra kommunen skyldes manglende direkte opbakning og respekt for lokale erhvervsdrivende.