Frederiksberg Erhverv afholder Generalforsamling den 22. marts

Frederiksberg Erhverv indkalder til medlemsmøde og ordinær generalforsamling onsdag den 22. marts 2017 hos La Oficina, Suomisvej 4, 1927 Frederiksberg C.
Ved medlemsmødet er der oplæg af skoleleder Brian Jørgensen fra Tre Falke Skolen om ”Erhvervslivet i Folkeskolen”.
Ved den efterfølgende generalforsamling er der mulighed for behandling af indkomne forslag under punkt 4. Forslag hertil skal være sekretariatet i hænde senest onsdag den 8. marts.
Tilmelding til mødet er nødvendig og skal ske inden den 20. marts.

Vel Mødt,

Formand
Christian Jensen

 

Program:

18.00: Dørene åbnes

18:25: Velkomst v/ Formand Christian Jensen

18:30: Borgmester Jørgen Glenthøj

18:40: Medlemsmøde. Oplæg af skoleleder Brian Jørgensen fra Tre Falke Skolen om:

Erhvervslivet i folkeskolen

19:10: Debat

19.20: Velkommen til bords – middag

20.00: Generalforsamling

Dagsorden:

1. Valg af dirigent – bestyrelsen foreslår advokat Jens Ottesen-Støtt

2. Årsberetning ved formand Christian Jensen

3. Revideret regnskab for 2016 ved Lars Billeschou

4. Indkomne forslag

5. Medlemskontingent. Bestyrelsen foreslår uændret kontingent hhv. kr. 1.200,- ex. moms for medl. op til 5 ansatte og kr. 2.000,- ex. moms for medl. over 5 ansatte. Kontingentet opkræves halvårligt.

6. Valg til bestyrelsen i henhold til gældende/nye vedtægter.

7. Valg af 1 suppleanter

8. RevisorTime Vision Frederiksberg. Bestyrelsen foreslår genvalg

9. Eventuelt

 

Tilmelding og forslag sendes til info@frberhverv.dk