Så kom turismen på dagsordenen

COLOURBOX2132238Kommentar:

Noget har rykket sig på Frederiksberg denne sommer. Erhvervsforeningen Frederiksberg Erhverv melder sig klar til at sætte skub i en ny udvikling.

Da borgmester Jørgen Glenthøj holdt sit oplæg ved erhvervsforeningens generalforsamling i april var der ingen imødekommenhed overfor erhvervsforeningens initiativer på turismeområdet. Der blev ikke uddelt skulderklap for foreningens forskellige turismeinitiativer herunder det det nyeste tiltag, VisitFrederiksberg.dk. Nærmest tværtimod.

Imidlertid er den konservative borgmester ikke ene om at tegne Frederiksberg. For nylig vedtog kommunalbestyrelsen at bakke op om et beslutningsforslag fra rådmand Margit Ørsted, rådmand Malene Barkhus og rådmand Jan E. Jørgensen, alle fra partiet Venstre. Forslaget går ud på, at der skal udarbejdes en ny turismepolitik, der i langt højere grad har fokus på lokal værdiskabelse. Flere turister til Frederiksberg skal bidrag til at øge omsætningen i de lokale erhverv og skabe flere lokale arbejdspladser. Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at en større lokal turismeindsats skal med i de kommende budgetforhandlinger.

Frederiksberg Erhverv har i den forbindelse afleveret en udtalelse til kommunalbestyrelsen med det formål at bringe foreningen i spil som en central aktør ved eksekveringen af den fremtidige turismepolitik på Frederiksberg.

Udvikling af det lokale turismepotentiale

I foreningens udtalelse gør vi bl.a. opmærksom på de potentialer, der er i forhold til produktudvikling. Gennem en målrettet produktudvikling af lokale og unikke Frederiksberg-events kan vi forløse vores fælles turismepotentiale. “Frederiks JUL” er et eksempel på et projekt, som er under udvikling til at blive et stort jule-event, og som i de kommende år vil tiltrække stadigt flere besøgende og turister til Frederiksberg i julemåneden. Andre events med fokus på sommer- og efterårssæsonerne er i støbeskeen.

Et godt fundament for udviklingen af lokale unikke Frederiksberg events er et samarbejde mellem det lokale erhvervsliv og de lokale kulturinstitutioner om vores “lokale råvarer”. De lokale råvarer er først og fremmest den lokale historie, lokale institutioner og organisationer, lokale produkter, lokale butikker, den lokale arkitektur, herunder havearkitekturen, lokale frivillige m.m. Hvis vi gør os umage med disse lokale råvarer, kan vi på samme måde som de bedste gourmetrestauranter udvikle lokale og unikke “menuer”, herunder events, der gør Frederiksberg langt mere interessant som mål for besøgende og by-turister.

Frederiksberg Erhverv peger i den forbindelse på etableringen af en særlig eventenhed, der sikrer fremdrift i dette udviklings- og markedsføringssamarbejde, med Frederiksberg Erhverv som driftsansvarlig. Finansieringen kan f.eks. hentes i nogle af de eksisterende midler, som kommunen anvender til eventkoordinering og -udvikling både internt og hos eksterne leverandører samt Wonderful Copenhagen.

Wonderful Frederiksberg og Wonderful Copenhagen

Wonderful Frederiksberg er ikke en isoleret grøn ø midt i hovedstaden, og derfor er et samarbejde med Wonderful Copenhagen naturligt. Frederiksberg Kommune er i dag en betydelig bidragsyder til Wonderful Copenhagen, og som en central og lokal turismeaktør kan Frederiksberg Erhverv indgå i samarbejde med Wonderful Copenhagen og bidrage til, at Frederiksberg får et langt større lokalt udbytte af den kommunale medfinansiering af Wonderful Copenhagen.

Frederiksberg er i dag ikke i tilstrækkeligt omfang mål for besøgende udefra, herunder by-turister. Dette på trods af, at vi har nok at byde på – og med en målrettet produktudvikling vil der komme endnu mere til. I den forbindelse må man også konstatere, at Frederiksberg Centret, som har stor tiltrækningskraft ud over kommunegrænsen, ligeledes sandsynligvis har et uforløst potentiale ift. turister.

Lokal turistkontor og turismeservice

Turister skal føle sig velkomne på Frederiksberg, og de skal kunne se, at de er velkomne. Et vigtigt element i dette er et lokalt turistkontor, hvor vi også her ser Frederiksberg Erhverv som oplagt driftsansvarlig. Det indgår da også i erhvervsforeningens planer for det videre arbejde med VisitFrederiksberg.dk at etablere et lokalt turistkontor.

Turistkontoret bør være centralt placeret, tæt på rådhuset. Frederiksberg Centret har meget positivt tilbudt at stille plads til rådighed for en turistinformation. En helt oplagt ide, da centret her vil kunne tage sig af de mange kunder og gæster, som bl.a. via Metroen kommer til Frederiksberg Centret og har indkøb her som deres primære formål. Det kan kun være i alles interesse, at disse gæster bliver lidt længere i byen.

Med henblik på samarbejde og sammenkædning af de centrale aktører vil det være oplagt, at finansiering af Frederiksbergs lokale turismeservice og kontor(er) leveres af Wonderful Copenhagen.

Glenthøj-administration

Erhvervsrådet i Frederiksberg Kommune, som består af borgmesteren, der er mødeleder, og en række repræsentanter organisations- og erhvervslivet, er i forbindelse med kommunalbestyrelsens beslutning blevet bedt om en udtalelse vedrørende den ny turismepolitik. På Erhvervsrådets møde i juni var dette vigtige punkt derfor sat på dagsordenen, så rådet kunne komme med en udtalelse forud for den videre politiske proces.

Imidlertid var dette møde belæsset med en række andre dagsordenspunkter samt to meget spændende, men på ingen måde akut nødvendige, oplæg fra Frederiksberg Centret og Wonderful Copenhagen. Det var næsten givet på forhånd, at Erhvervsrådet ikke ville få tid til at drøfte og blive enige om en udtalelse, og sådan gik det da også med Glenthøjs administration af mødet. Punktet blev ikke behandlet, der kom ingen udtalelse, og i stedet blev de enkelte medlemmer opfordret til at indsende individuelle kommentarer. Næppe den form for udtalelse, kommunalbestyrelsen havde ønsket sig. Og slet ikke i tråd med, hvor vigtigt et emne turismeudviklingen er for kommunen og erhvervslivet.

Erhvervsforeningen holder fast i sit arbejde med at udvikle og markedsføre Frederiksberg i en væsentlig mere attraktiv profil end “Byen i byen”, som stadig er det foretrukne slogan på rådhusets vigtigste kontor. Foreningen holder ligeledes fast i ønsket om et ligeværdigt, økonomisk og konstruktivt samarbejde med Wonderful Copenhagen omkring markedsføringen af vores by.

Vi vil bede Wonderful Copenhagen om at gøre det, de er bedst til, nemlig markedsføring i de store skalaer. Så sikrer vi den lokale forankring med udvikling af “lokale råvarer” og inddragelse af private aktører, turismeservice – kort sagt: Hvis blot Wonderful Copenhagen vil samarbejde med erhvervsforeningen om at få flere besøgende og turister til Frederiksberg, så skal vi nok sørge for, at der venter dem masser af oplevelser og shopping i verdensklasse.

Christian Jensen, Fmd. Frederiksberg Erhverv