Simon Aggesen – Orientering til Erhvervsrådet

Borgmester Simon Aggesens orientering til Erhvervsrådet vedr. særlige tiltag med henblik på at hjælpe det trængte erhvervsliv på Frederiksberg.

Kære medlemmer af Frederiksberg Erhvervsråd

Alle medlemmer af kommunalbestyrelsen og jeg er meget optaget af at hjælpe erhvervslivet bedst muligt igennem denne krisetid. Vi har senest drøftet situationen for erhvervslivet på et møde i vores politiske kriseledelse mandag eftermiddag. Vi ved, at mange virksomheder – udover manglende eller kraftig reduceret indtjening – også har akutte likviditetsproblemer. Derfor har vi taget en række initiativer, der understøtter økonomien hos virksomhederne. 

Virksomhederne på Frederiksberg kan vente med at betale august måneds dækningsafgift til februar 2021. Og der bliver ikke skrevet renter på beløbet i mellemtiden. Udsættelsen drejer sig om cirka 17 millioner kroner, som virksomhederne først skal betale til februar, og det vil koste kommunen op mod en halv million kroner ikke at udskrive renter. 

Frederiksberg Kommune har fremrykket betalinger til leverandører for langt over 100 millioner kroner, så de får deres penge så hurtigt som muligt. Den indsats fortsætter kommunen med indtil videre.

Derudover har kommunen en lang række aftaler med private leverandører, som der gøres alt for at videreføre, hvor det er muligt, så virksomhederne kan komme hurtigt i gang igen, når krisen er aftaget. Frederiksberg Kommune anvender 4,1 milliarder kroner i 2020 i service til borgerne, hvilket omfatter ydelser fra en lang række private virksomheder.

Alle igangværende bygge- og renoveringsprojekter holdes i gang. Frederiksberg Kommune understøtter samarbejdet med de forskellige leverandører ved at løse opgaverne via skype og telefon. Det sikrer både arbejdspladser og indtjening hos leverandørerne. Frederiksberg Kommune har byggeprojekter for 350 millioner kroner i 2020.

Der arbejdes på højtryk med at gøre årets bygge- og anlægsudbud klar, så opgaverne snart kan udbydes, og dermed hjælpe med at holde hjulene i gang.

Anlægsloftet er fjernet, og vi er i fuld gang med at se på hvilke projekter, der kan fremrykkes.

Muligheden for at udskyde forpagtningsafgift og husleje til virksomheder i kommunens ejendomme er ved at blive undersøgt. Det vil også hjælpe vores kulturinstitutioner, som er hårdt ramt i denne tid. 

Derudover opfordrer kommunen alle udlejere til i videst muligt omfang om at give henstand for leje for lokale erhvervs- og butiksdrivende. 

Vi bliver ved med at afsøge mulighederne for at hjælpe virksomhederne på Frederiksberg, og hvis I har ideer, vi kan arbejde videre med, hører jeg meget gerne fra jer. Og med afsæt i vores erhvervshandlingsplan og de ting vi har sat i værk planlægger vi at følge op på håndteringen på vores næste møde i erhvervsrådet.

Endelig vil jeg også benytte lejligheden til at sende en varm hilsen til jer alle. Jeg ved, det er virkelig hårdt for jer og jeres virksomheder, institutioner og medlemmer. Jeg håber, det lysner efter påske, så vi gradvist kan vende tilbage til mere normale tider.