Dækningsafgiften 2020 (dokument 28.02.20)

Magistraten
Frederiksberg Kommune
2000 Frederiksberg

Frederiksberg den 28. februar 2020

Vedr.: Dækningsafgiften

På vegne af de erhvervsdrivende på Frederiksberg skal vi hermed anmode om en redegørelse for de midler som kommunen modtager fra opkrævningen af den særlige dækningsafgift.

Vi ønsker:

  • En opgørelse over de samlede indtægter i 2019 og fem år tilbage i tiden.
  • En redegørelse for hvad indtægterne fra dækningsafgifterne er blevet brugt til i 2019 ?, hvor meget er anvendt på den direkte erhvervsservice, relaterede erhvervsservice udgifter (WOCO – Erhvervshus Hovedstaden m.m.), og hvor hvordan er resten af midlerne blevet anvendt ?
  • De midler som er anvendt på ikke direkte erhvervsservicerelaterede eller relaterede erhvervsservice udgifter, foreligger der en bevidst budgetmæssig praksis/procedure for anvendelse af disse midler og i givet fald er kommunalbestyrelsen orienteret om denne praksis?

Vi ser frem til en samlet redegørelse og håber vi kan have den i hænde før vores generalforsamling onsdag den 25. marts 2020.

Med Venlig Hilsen

Formand Christian Jensen
Frederiksberg Erhverv
Gl. Kongevej 163
1850 Frederiksberg C.
Mail: info@frberhverv.dk